Προβλέπει την χορήγηση βεβαίωσης εξάμηνης, αντί μηνιαίας, διάρκειας σε φυσικά πρόσωπα, που είναι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, εφ' όσον έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για όλο το χρονικό διάστημα, που προηγείται της χορήγησης της βεβαίωσης.

-Στο στόχαστρο βρίσκονται 272.400 οφειλέτες με χρέη προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, οι οποίοι έχουν εντοπιστεί ηλεκτρονικά και έχει διασταυρωθεί, πως δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Όπως αναφέρουν έγκυρες δημοσιογραφικές πληροφορίες, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να ξεκινήσουν κατασχέσεις από το «Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών» (ΚΕΑΕ). Στο στόχαστρο βρίσκονται 272.400 οφειλέτες με χρέη προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, οι οποίοι έχουν εντοπιστεί ηλεκτρονικά και έχει διασταυρωθεί, πως δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.
Το μέτρο, που δοκιμάζεται από τον περασμένο Δεκέμβριο, τίθεται άμεσα σε εφαρμογή και οι κατασχέσεις θα έρχονται ηλεκτρονικά με σύντομες διαδικασίες.
Το περασμένο έτος οι εισπράξεις από τα κατασχετήρια, τα οποία ήσαν χειρόγραφα, έφθασαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Από τον Δεκέμβριο μέχρι τώρα έχουν εισπραχθεί 5,5 εκατομμύρια ευρώ μέσω των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων.ASFALISTIKA+TAMEIA
Προκειμένου να προχωρήσουν στην διαδικασία της κατάσχεσης, οι ελεγκτές εξετάζουν τα εξής στοιχεία: Το ύψος και την παλαιότητα της οφειλής. τη συνέπεια στην καταβολή των οφειλών, την ηλικία και τα χαρακτηριστικά του οφειλέτη, την ύπαρξη ή μη ρύθμισης των οφειλών, άλλα μέτρα σε βάρος του οφειλέτη στο παρελθόν και την συμπεριφορά του.