H Yφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κατερίνα Νοτοπούλου απηύθυνε χαιρετισμό σήμερα Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018, στην Ημερίδα που διοργανώνει το ΥΜΑΘ με θέματα την Πορεία Εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου στη Μακεδονία και τη Θράκη καθώς και το Θεσμικό πλαίσιο και τις δράσεις κατοχύρωσης και προώθησης των παραδοσιακών προϊόντων της Μακεδονίας και της Θράκης.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού της.

“Φίλες και φίλοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι…

 

Σας καλωσορίζουμε στην σημερινή ημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης) που διεξάγεται στο πλαίσιο της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, της πρώτης μεταμνημονιακής ΔΕΘ.

Διπλή η θεματολογία της σημερινής ημερίδας.  Η πορεία εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου στη Μακεδονία και τη Θράκη από τη μια, αλλά και  το θεσμικό πλαίσιο για την κατοχύρωση και την προβολή στην παγκόσμια αγορά των Παραδοσιακών Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης και Προϊόντων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξής μας.

Η διπλή θεματολογία αυτή, καλύπτει πλευρές του κυβερνητικού σχεδίου για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της δίκαιης ανάπτυξης που επιδιώκουμε μετά το πέρας των προγραμμάτων λιτότητας και δημοσιονομικής προσαρμογής.

 

Η κυβέρνησή, πιστή στις αξιακές της αναφορές,  αναπτύσσει πολιτικές για την παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας μας. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην υγιή επιχειρηματικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και σε συνεργατικά σχήματα παραγωγών των τοπικών κοινωνιών.

 

Ιδιαίτερα στην Μακεδονία και την Θράκη, κάνουμε ταχύτατα βήματα με τις ανάγκες της περιοχής να αποτελούν πια προτεραιότητα του κυβερνητικού σχεδιασμού. Με στρατηγικές και σχέδια για  βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς τις στρεβλώσεις του παρελθόντος. Κύριοι άξονες η βιομηχανία και η μεταποίηση (κι ιδιαίτερα τον κλάδο της αγροτοδιατροφής), οι επενδύσεις στην καινοτομία και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί μια βιώσιμη ανάπτυξη που θα έχει γερά θεμέλια πρέπει να βασίζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα τόσο της χώρας συνολικά όσο και της κάθε περιοχής και τοπικής κοινωνίας πιο συγκεκριμένα.

Με έμφαση σε τομείς και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στόχος του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης είναι να διαδραματίσει το ρόλο ενός αναπτυξιακού στρατηγείου που θα υποστηρίξει όλες τις προσπάθειες που λαμβάνουν ήδη χώρα και θα πυροδοτήσει νέα αναπτυξιακά εγχειρήματα.

Αναβαθμίζοντας, με αυτό το τρόπο, την θέση της Βόρειας Ελλάδας σε μοχλό ανάπτυξης της χώρας και πύλη συνεργασίας για τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

 

Στο σχεδιασμό τούτο, καταλυτική είναι η συμβολή του Αναπτυξιακού νόμου, με τον οποίο επιδιώκεται η καθιέρωση ενός βιώσιμου και κοινωνικά δίκαιου μοντέλου ανάπτυξης με τη δημιουργία καινοτόμων, εξωστρεφών, δυναμικών επιχειρήσεων, με την ενίσχυση της απασχόλησης, με έμφαση στο υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και την ενίσχυση των συνεργασιών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην καρδιά του αναπτυξιακού νόμου εκτός από την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της συνακόλουθης μείωσης της ανεργίας, βρίσκεται και ο στόχος της άμβλυνσης των περιφερειακών ανισοτήτων εντός της χώρας.

 

Στο πλαίσιο αυτών των πολιτικών, το Υπουργείο μας έχει την αρμοδιότητα να αναπτύσσει προγράμματα και δράσεις που συμβάλλουν στην τοπική Περιφερειακή Ανάπτυξη και στην προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού πλούτου της Μακεδονίας-Θράκης. Αυτό προϋποθέτει και μια αλλαγή φιλοσοφίας στο ίδιο το Υφυπουργείο.

 

Είναι, επίσης, ανάγκη να αναπτύξουμε πολιτικές και προγράμματα διακρατικών συνεργασιών όπως το Interreg, τομεακά προγράμματα, Εθνικά προγράμματα  και κοινοτικές πρωτοβουλίες με όρους εξωστρέφειας προς τα Βαλκάνια, τις χώρες του Ευξείνου Πόντου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την συν-ανάπτυξη των κοινωνιών και των χωρών της ευρύτερης γειτονιάς μας.

 

Ως ΥΜΑΘ οραματιζόμαστε και θα εργαστούμε σε πνεύμα συνεργατισμού και δικτύωσης των θεσμών που δραστηριοποιούνται στην Μακεδονία και Θράκη. Για τον σκοπό αυτό διοργανώνουμε και την σημερινή ημερίδα που στοχεύει στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Μακεδονίας-Θράκης στους τομείς των ιδιωτικών επενδύσεων στην αγροτική παραγωγή, στα τρόφιμα, στην βιομηχανική παραγωγή, στον τουρισμό και στις υπηρεσίες.

Σχεδιάσουμε λοιπόν την επόμενη μέρα της περιοχής με την Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της παραγωγικής ανασυγκρότησης και του αναπτυξιακού σχεδιασμού. Είναι πεποίθησή μας, άλλωστε, ότι οι μεγάλες επενδύσεις στις υποδομές που γίνονται στη Θεσσαλονίκη κι άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας που δρουν ως καταλύτης, ως κίνητρο για τον πολλαπλασιασμό των ιδιωτικών επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή.

 

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές μας θα παρουσιάσουν τις εξελίξεις στην εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου βάσει του οποίου υλοποιούνται τα επενδυτικά σχέδια στην Ελλάδα. Επίσης το θεσμικό πλαίσιο και τις δράσεις κατοχύρωσης και προβολής των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης της χώρας μας.

 

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στα νέα στοιχεία των δύο κύκλων υποβολής αξιολόγησης για τα καθεστώτα ενίσχυσης σε εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου, προκειμένου να παραχθούν συγκριτικά αποτελέσματα και να προσδιοριστεί ο σημαίνον ρόλος του Υπουργείου στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και της στροφής προς την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 

Με ενδιαφέρον επίσης, περιμένουμε από τον κ. Λαμπριανίδη, Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας κι Ανάπτυξης, όχι μόνο τα συμπεράσματα από την έως σήμερα εφαρμογή του Αναπτυξιακού νόμου, αλλά και το σχεδιασμό για τα επόμενα στάδια προσαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου στις ανάγκες του επενδυτικού κοινού.

 

Ήδη, στο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε το Μάιο αποτυπώνεται η ευδιάκριτη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην σημερινή ασκούμενη πολιτική που προωθεί την πραγματική υγιή επιχειρηματικότητα και τις παρελθούσες αυτοαποκαλούμενες «φιλοεπενδυτικές» πολιτικές οι οποίες εξυπηρετούσαν μόνο τους λίγους και υπονόμευαν μακροπρόθεσμα τις προοπτικές της χώρας.

Ο μετασχηματισμός του αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας που η παρούσα κυβέρνηση επιδιώκει μεθοδικά έχει ένα τελικό ορίζοντα: την ανάπτυξη για τους πολλούς. Γιατί, όπως είπε και χθες ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, το μέλλον αυτής της χώρας ανήκει στους πολλούς.

 

Κλείνοντας, όπως έχω επανειλημμένα τονίσει, η Βόρεια Ελλάδα αλλάζει. Τολμάμε και περνάμε σε νέα εποχή. Σε μια εποχή που μπορεί πλέον να ανταποκριθεί με αξιώσεις στις απαιτήσεις των καιρών και τις ανάγκες των ανθρώπων της. Το υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης καλείται να δράσει, όχι μόνο διευκολύνοντας και προωθώντας τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, αλλά ως κέντρο συντονισμού και φορέας υλοποίησης τους.

 

Φίλες και φίλοι,

 

για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία. Και σας καλούμε –   πολίτες και φορείς – σε δημιουργική συνεργασία και στην ανάπτυξη κοινών δράσεων για την παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση της Μακεδονίας και Θράκης, για την αναγέννηση της χώρας μας.

 

Ευχαριστώ πολύ”.

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ