Κύριο αίτημα, η ένταξη του ελληνικού αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου στα προστατευόμενα επαγγέλματα, καθώς ο κλάδος τελεί υπό εξαφάνιση

Στόχος της Ε.ΕΠ.Α.Ζ. να βοηθήσει την Πολιτεία να εκσυγχρονιστεί και να απαλλαγεί από τη μεγάλη γραφειοκρατία,  ώστε να μπορέσει να στηρίξει τον κλάδο να επιτύχει τη βιωσιμότητά του

ΑΘΗΝΑ, 2 ΜΑΪΟΥ 2023 – Με κεντρικό στόχο την ανάδειξη και προστασία του αρτοζαχαροπλαστείου ως επιχείρησης με πολιτισμικήδιάσταση και ειδική κοινωνική βαρύτητα για την Ελλάδα, εκπρόσωποι του κλάδου ανακοίνωσαν σήμερα την ίδρυση της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής, με τον διακριτικό τίτλο Ε.ΕΠ.Α.Ζ.

Η Ε.ΕΠ.Α.Ζ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχει ως μέλη εταιρείες ή/και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και της εστίασης ή συνεργάζονται με αυτούς (προμηθευτές πρώτων υλών, εξοπλισμού κλπ).

Ιδρυτικά Μέλη της Ένωσης είναι οι εταιρείες:

ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ

PAUL

ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΕΣΤΙΑ

ΒΕΝΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΛΙΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ DAILYBAKERYΑ.Ε.

ΣΑΒΟΪΔΑΚΗ

PIETRIS

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΓΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΥΡΑΤΗ

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ

ΣΟΒΟΛΟΣ

ΤΑ ΓΙΟΥΛΙΑ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

ΜΕΛΙΡΡΥΤΟ

FARINECAFÉ-BOULANGERIE

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΑΒΑΝΑΣ

ΡΩΞΑΝΗ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΜΟΝΗΣ

ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ

D. STERGIOU

ΦΟΥΡΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Εθνική Πινακοθήκη, στην Αθήνα, τα Ιδρυτικά Μέλη υπέγραψαν το Καταστατικό της Ένωσης και εξέλεξαν το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

 • Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, Πρόεδρος
 • Παύλος Τερκενλής, Α’ Αντιπρόεδρος
 • Παναγιώτης Στεργίου, Β’ Αντιπρόεδρος
 • Παντελής Πασχαλίδης, Γραμματέας
 • Βαγγέλης Πέλεχας, Ταμίας
 • Πέτρος Πιέτρης, Μέλος
 • Νίκος Νικολιδάκης, Μέλος
 • Γεώργιος Παπαχρήστος, Μέλος
 • Μιχάλης Λεμονής, Μέλος
 • Λεωνίδας Κίτσιος, Μέλος
 • Γιώργος Λαζαρίδης, Μέλος
 • Χρήστος Σόβολος,Μέλος
 • Φίλιππος Γαβανάς, Μέλος
 • Φώτης Σταυράτης,Μέλος
 • Ελευθερία Κοντιλιέρη,Μέλος
 • Ευάγγελος Αγιακλόγλου,Μέλος
 • Σπύρος Γαβριηλίδης,Μέλος
 • Αλέξης Πανόπουλος,Μέλος
 • Εύα Σαβοϊδάκη,Μέλος
 • Δημήτρης Νικολοδάκης,Μέλος
 • Γιώργος Ποντικάκης,Μέλος

Στη συνέχεια, παρουσίασαν τα βασικά ζητήματα που θέτει ο κλάδος ως προτεραιότητες στο δημόσιο διάλογο και στη συζήτηση με τις αρμόδιες αρχές. Τα θέματα αυτά αφορούν:

 1. Την ανάδειξη της κουλτούρας, της ιστορίαςκαι των πολιτισμικώνχαρακτηριστικών που παραδοσιακά διακρίνουν τον ευρύτερο κλάδο της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και της εστίασης και την προστασία αυτού του χαρακτήρα των επιχειρήσεων του κλάδου.
 2. Τη διαμόρφωση νέου πλαισίου αδειοδότησης των καταστημάτων του κλάδου, που θα λαμβάνει υπόψη τα παραπάνω χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του, θα είναι απλό, λειτουργικό και θα εξαλείφει την πολυνομία και την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων που δημιουργούν συνθήκες μη νομιμότητας.
 3. Την αντιμετώπιση εργασιακών θεμάτων όπως η διευθέτηση του χρόνου εργασίας με συμφωνία εργοδότη-εργαζομένου, η μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας και πολιτικές για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας στον κλάδο, μεταξύ άλλων.
 4. Γενναία ρύθμιση για τη στήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου έναντι του υπέρογκου κόστους ενέργειας, που απειλεί τη βιωσιμότητά τους και πιέζει ανοδικά τις τιμές των αγαθών πρώτης ανάγκης.
 5. Καλύτερη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή πολιτικών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την κατάργηση ατελέσφορων μέτρων όπως το ειδικό τέλος για τα πλαστικά μιας χρήσης.

Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος της Ε.ΕΠ.Α.Ζ. κ. Παναγιώτης Μονεμβασιώτης:«Ζητάμε την ένταξη του ελληνικού αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου στα προστατευόμενα επαγγέλματα. Ο κλάδος μας τελεί υπό εξαφάνιση. Θέλουμε να βοηθήσουμε την Πολιτεία να εκσυγχρονιστεί και να απαλλαγεί από τη μεγάλη γραφειοκρατία,  ώστε να μπορέσει με τη σειρά της να στηρίξει τον κλάδο μας να επιτύχει τη βιωσιμότητά του».

Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Αναλυτικά, με γενικό στόχο την προστασία του αρτοζαχαροπλαστείου ως επιχείρησης με πολιτισμικήδιάσταση και ειδική κοινωνική βαρύτητα, τα μέλη, κατά την πρώτη συνεδρία τους, έθεσαν τα εξής θέματα ως προτεραιότητες στην ατζέντα της νεοσύστατης Ένωσης:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

 1. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων προς ενοικίασησε επιχειρήσεις του κλάδου πρέπει ναυποχρεούνται να έχουν εξασφαλίσει πιστοποιητικό καταλληλόλητας του ακινήτου τους γιατη συγκεκριμένη χρήση.Το ακίνητο πρέπει να διαθέτει προδιαγραφές ρεύματος, νερού, τηλεπικοινωνιών, κατάλληλες για τη χρήση του. Η ενοικιάστρια επιχείρηση δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με πολεοδομία ή άλλη υπηρεσία.

2.  Α) Για την αδειοδότηση μιας επιχείρησης δεν πρέπει να απαιτούνται έγγραφα από υπηρεσίες και η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός μίας (1) εβδομάδας.

Β) Σε περίπτωση διατηρητέου κτιρίου, η αδειοδότηση πρέπει να ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών.

3. Η αδειοδότηση καταστήματος θα πρέπει να γίνεται μόνο από δύο (2) υπηρεσίες: Μία υπηρεσία υγειονομικού ενδιαφέροντος και από το Υπουργείο Οικονομικών.

4. Ο έλεγχος καλής λειτουργίας ενός καταστήματος θα πρέπει επίσης να γίνεται μόνο από δύο (2) υπηρεσίες: Υπηρεσία Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και Υπουργείο Οικονομικών.

5. Προτείνεται νέο πλαίσιο αδειοδότησης για τα καταστήματα του κλάδου: Λόγω πολλών κατηγοριών προϊόντων και λόγω της εξέλιξης του κλάδου, προτείνεται ένα μεικτό μοντέλο καταστήματος, μία λύση σαν αυτή που εφαρμόζεται στα super market.

6.Εξάλειψη της πολυνομίας και της αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών, που δημιουργούν συνθήκες μη νομιμότητας.

7.Το ποσοστόπου αποδίδουν οι επιχειρήσεις του κλάδου στους δήμους, το γνωστό 0,5%, να αφορά αποκλειστικά το αντικείμενογια το οποίο ο δήμος αδειοδοτεί το κατάστημα, δηλαδή τα τραπεζοκαθίσματα. Αρνούμαστε να δίνουμε στον δήμο ποσοστό στο γάλα, το ψωμί και το γλυκό.

8.Ζητούμε να σταματήσει το «πλιάτσικο» με τα πολλά πρόστιμα από τις πολλές διαφορετικές υπηρεσίες που ελέγχουν τα καταστήματά μας.

9.Το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να είναι υποχρεωμένο εντός 48 ωρών να πιστοποιήσει την ταμειακή μηχανή του καταστήματος και την έναρξη της λειτουργίας του.

10.Κατάργηση των δεσμεύσεων για καταστήματα πουέχουν εργαστήρια,οι οποίες αφορούν το ύψος του καταστήματος, τα τ.μ. και τις αποθήκες αλεύρων. Το μόνο κριτήριο αδειοδότησης πρέπει να είναι οι υγειονομικές προδιαγραφές.

11. Τα καταστήματα που έχουν εργαστήριο δεν πρέπει να διαχωρίζονται βάσει εξοπλισμού ή βάσει του αν έχουν ή δεν έχουν ζυμωτήριο ή μίξερ ή άλλο μηχάνημα.

Β. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1.  Οριστική ρύθμιση για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε 6 ημέρες/εβδομάδα κατόπιν συμφωνίας εργοδότη-εργαζομένου.
 1.  Συμφωνούμε με την αύξηση του βασικού μισθού αλλά αυτή πρέπει να συνδυαστεί με μείωση του μη μισθολογικού κόστους.
 1.  Διευκόλυνση της εισαγωγής εργαζομένων από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Νότιας Αμερικής για την κάλυψη των πολλών κενών θέσεων εργασίας στον κλάδο.
 1. Μείωση των προστίμων.

Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ

16. Πρέπει ο κλάδος να απαλλαγεί  από τα «τρικ» με τους ΚΑΔ, που αποκλείουν μεγάλες ομάδες επιχειρήσεων από τα εκάστοτε μέτρα στήριξης.

17. Τα δικαστήρια κάνουναλόγιστες εξώσεις και πάντα οι ενοικιαστές χάνουν το δίκιο τους, γιατί η κατεύθυνσή τους είναι η προστασία της περιουσίας των ιδιοκτητών.

Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

18. Ζητούμε από τα συναρμόδια υπουργεία ρύθμιση που να αφορά το κόστος ενέργειας, και συγκεκριμένα μία απόφαση με την οποία να κηρυχθεί προστατευόμενη εργασία η εργασία του αρτοζαχαροπλαστείου.

19. Κατάργηση του ειδικού τέλους για τα πλαστικά μιας χρήσης.

20. Καλύτερη συνεργασία για τη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος (διαχείριση αποβλήτων, ανακύκλωση, μείωση πλαστικών μιας χρήσης κλπ.).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ