Αναλυτικά στοιχεία από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το οποίο δημοσιεύει τις εκθέσεις του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων “ΗΛΙΟΣ”.

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία του πεδίου του ταχυδρομικού κώδικα των δικαιούχων στα αρχεία των συντάξεων, ο μεγαλύτερος αριθμός συντάξεων καταβάλλεται στην Αττική (1.764.228) και την Κεντρική Μακεδονία (753.262). Ακολουθεί η Θεσσαλία με 314.202 συντάξεις και η Δυτική Ελλάδα με 265.109. Για τα ποσά σύνταξης που αντιστοιχούν σε κάθε Περιφέρεια σε σχέση με το αντίστοιχο ΑΕΠ για το έτος 2013 (προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ),  σύμφωνα με τα δεδομένα, στην Περιφέρεια Ηπείρου παρατηρείται η μεγαλύτερη τιμή (22%) του λόγου ποσού σύνταξης προς ΑΕΠ και ακολουθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας με τιμή 20%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τιμή 10,3%. Από την επεξεργασία των στοιχείων των συντάξεων του Δεκεμβρίου 2016 προκύπτει ότι ο αριθμός των συνταξιούχων της χώρας ανέρχεται σε 2.631.052 και η μηνιαία δαπάνη που καταβλήθηκε ανήλθε σε 2.336.678.419 ευρώ. Πρόκειται για στοιχεία από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το οποίο δημοσιεύει τις εκθέσεις του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων “ΗΛΙΟΣ” για την αποτύπωση της δημοσιονομικής δαπάνης των χορηγούμενων συντάξεων για τους μήνες Δεκέμβριο 2016, Νοέμβριο 2016 και Οκτώβριο 2016. Η δημοσίευση πραγματοποιείται, όπως αναφέρεται,  μετά την αναγκαία αναμόρφωση της μεθοδολογίας των εκθέσεων για την ορθότερη αποτύπωση της δημοσιονομικής δαπάνη των συντάξεων, βάσει των διεθνών προτύπων.

Ηλικία

Σχετικά με την ηλικιακή σύνθεση των συνταξιούχων ανδρών και γυναικών ανά κατηγορία σύνταξης. Συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών λαμβάνουν συντάξεις λόγω θανάτου ή αναπηρίας. Η πλειοψηφία των συνταξιούχων ανδρών (σε ποσοστό 19% του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 66-70 ετών ενώ των συνταξιούχων γυναικών (σε ποσοστό 16,4 του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 76-80 ετών. Υπενθυμίζεται, ότι για τον υπολογισμό της συνταξιοδοτικής δαπάνης αθροίζονται στην κατηγορία σύνταξης γήρατος και όλες οι συντάξεις άλλων κατηγοριών (θανάτου, αναπηρίας) που ενδεχομένως λαμβάνει ένας συνταξιούχος. Ενδιαφέρον, παρουσιάζουν τα στοιχεία, σχετικά με την κατανομή των συνταξιούχων και της συνταξιοδοτικής δαπάνης ανά ηλικία. Παρατηρείται, πως το 24% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 31% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 39% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 56-65 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης. Επίσης, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, παρατηρείται πως για το μήνα Δεκέμβριο, ο μεγαλύτερος αριθμός νέων κύριων συντάξεων εντοπίζεται στο ΙΚΑ σε ποσοστό 41% και αφορά σε συνταξιούχους ηλικίας 56-60 ετών και 61-65 ετών. Το μήνα Δεκέμβριο διακόπηκαν 9.328 συντάξεις συνολικού ποσού 4.048.236,37€ από τις οποίες 2.288 ήταν επικουρικές (ΕΤΕΑΕΠ).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ