40 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες θα εξοικονομήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες με τους νέους οικολογικούς λαμπτήρες. Χάνονται θέσεις εργασίας στην ΕΕ.

Απάντηση του Επιτρόπου Ενέργειας κ. Έτινγκερ στον Ευρωβουλευτή της ΝΔ, Καθηγητή Ιωάννη Α. Τσουκαλά.

Με τη μετάβαση σε λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, «οι πολίτες της Ένωσης θα εξοικονομήσουν σχεδόν 40 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες (περίπου η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από 11 εκατομμύρια ευρωπαϊκά νοικοκυριά, ή το ισοδύναμο της ετήσιας παραγωγής 10 σταθμών ηλεκτρισμού ισχύος 500 μεγαβάτ έκαστος). Για ένα συνήθη συνεπτυγμένων διαστάσεων λαμπτήρα φθορισμού, η αρχική διαφορά τιμής του λαμπτήρα αποσβένεται κατά μέσον όρο εντός 8 μηνών» αναφέρει ο Επίτροπος Ενέργειας κ. Έτινγκερ σε απάντησή του προς τον Ευρωβουλευτή της ΝΔ Καθηγητή Ιωάννη Α. Τσουκαλά.

Με την ερώτησή του ο κ. Τσουκαλάς θέλησε να ενημερωθεί για τις επιπτώσεις, τόσο στους Ευρωπαίους καταναλωτές όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, από την κατάργηση των συμβατικών λαμπτήρων κατά τα τρία προσεχή έτη και την αντικατάστασή τους με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας νέας γενιάς.

Από την απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου προκύπτει ότι ενώ στην ΕΕ παράγονται ευρέως βελτιωμένοι λαμπτήρες πυρακτώσεως με τεχνολογία αλογόνων, οι συνεπτυγμένων διαστάσεων λαμπτήρες φθορισμού και οι λαμπτήρες LED παράγονται κυρίως εκτός ΕΕ, ως επί το πλείστον στην Κίνα και στην Ινδία. Η Ευρ. Επιτροπή εκτιμά ακόμη ότι η κατάργηση των λαμπτήρων πυρακτώσεως μπορεί να οδηγήσει σε απολύσεις 2000-3000 ατόμων που απασχολούνται στη βιομηχανία παραγωγής λαμπτήρων (από τα 50000 άτομα που απασχολούνται στον τομέα αυτό συνολικά), καθότι δεν αναμένεται απορρόφηση του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού στη βιομηχανία παραγωγής λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας. Ο κ. Έτινγκερ όμως σπεύδει να διευκρινίσει ότι η αντικατάσταση των λαμπτήρων θα συμβάλει στην οικονομία της ΕΕ, καθώς αναμένεται ότι θα αποφέρει περίπου 5 έως 10 δις ευρώ μέσω της εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Σε ερώτημα του κ. Τσουκαλά σχετικά με το ποιά κράτη μέλη έχουν κάνει τα μεγαλύτερα βήματα όσον αφορά τη μετάβαση σε λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, η Ευρ. Επιτροπή απαντά ότι «οι κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας έχουν συνάψει αυτοδεσμευτικές συμφωνίες με τον κλάδο λιανικής, ώστε η σταδιακή κατάργηση των λαμπτήρων πυρακτώσεως να ξεκινήσει περίπου ένα έτος νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στον κανονισμό».

Σχολιάζοντας την απάντηση του Επιτρόπου, ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε σχετικά: «Η μετάβαση από τους λαμπτήρες πυρακτώσεως σε λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας αναμένεται να επιφέρει σημαντικά οφέλη στους καταναλωτές και στην ευρωπαϊκή οικονομία, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας, και να συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο και σε αυτό το πεδίο φαίνεται ότι η Ευρώπη χάνει τη μάχη της «πράσινης βιομηχανίας» και αρκείται στην «πράσινη κατανάλωση», εισάγοντας τεχνολογικά προϊόντα που παράγονται εκτός Ευρώπης, την ίδια ώρα που τα ευρωπαϊκά εργοστάσια κλείνουν. Η ενεργειακή αποδοτικότητα και η οικολογική στροφή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας αποτελούν μονόδρομο, ωστόσο πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν αρκεί να νομοθετούμε υπέρ της ενεργειακής απόδοσης αλλά και να φροντίζουμε οι πολύτιμες θέσεις εργασίας και η ερευνητική και τεχνολογική πρωτοπορία, να παραμένουν στην ΕΕ».