Αθήνα, 06-07-2010. Στο δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας σας με τίτλο «INAGRINIO», στις 05-07-2010, αναφερθήκατε στο «τυφλό» χτύπημα της Αμφιλοχίας.

Σχετικά με το ανωτέρω θα ήθελα να παρατηρήσω ότι:

1. Είναι ατυχής ο συσχετισμός του υπαρκτού Βορειοηπειρωτικού Ζητήματος με το επίπλαστο «Τσάμικο». Είμαστε μία Εθνική μειονότητα, η οποία αναγνωρίζεται από τη Σύμβαση Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, τους Διεθνείς Οργανισμούς και τις Διεθνείς Συνθήκες. Ουδεμία σύγκριση μπορεί να γίνει μεταξύ δύο εντελώς ανόμοιων πραγμάτων.

2. Όταν αναφέρεστε στη λέξη «διάλυση» της Ομόνοιας, εννοείτε την έντονη δράση της στα Βορειοηπειρωτικά δρώμενα, την πρόσφατη καταστατική συνδιάσκεψη για την τροποποίηση του καταστατικού της, ή μήπως εννοείτε το μεγάλο άνοιγμά της στους κόλπους των Βορειοηπειρωτών ένθεν και ένθεν των συνόρων;!

3. Όσον αφορά τον κ. Γρηγόρη Καραμέλιο, τον οποίο αναφέρετε, ως βουλευτή Κορυτσάς που εκπροσωπεί τον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό, σας πληροφορώ ότι εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχει το αξίωμα του βουλευτή. Ο Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός στην Αλβανία, τις τελευταίες τέσσερις τετραετίες, εκπροσωπείται στην αλβανική βουλή από τον εκλεγμένο της Ομόνοιας και πρόεδρο του Κόμματος Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Κ.Ε.Α.Δ), κ. Ευάγγελο Ντούλε.

Παρακαλώ όπως διορθώσετε τα γραφόμενά σας και αποκαταστήσετε την αλήθεια.

Η Εκπρόσωπος Τύπου του Κ.Ε.Α.Δ στην Αθήνα
Ηλέκτρα Κίκη