Γράφει ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Πάλλας.

Η ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργάνωσε την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νεολαίας  με θέμα την κοινωνική ένταξη των νέων.
Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νεολαίας θεωρείται κομβική όσον αφορά τη διαδικασία του διαρθρωμένου διαλόγου, ενώ αποτελεί ένα φόρουμ διαρκούς ανταλλαγής απόψεων αναφορικά με τις προτεραιότητες, την εφαρμογή, αλλά και τον αντίκτυπο της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε θέματα νεολαίας.
Οι εργασίες της Διάσκεψης έρχονται ως επιστέγασμα των αποτελεσμάτων εθνικής διαβούλευσης, έτσι όπως πραγματοποιείται μεταξύ των 28 κρατών-μελών, αλλά και των εκθέσεων που έχουν υποβληθεί από διεθνείς ΜΚΟ Νέων.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η Θεσσαλονίκη, ως Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νέων για το 2014, από 10-12.03.14 φιλοξενεί περίπου 250 συμμετέχοντες από Εθνικά Συμβούλια Νέων, Γενικούς Διευθυντές της Ε.Ε. για θέματα νεολαίας, εκπροσώπους από τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών καθώς επίσης και εκπροσώπους από διεθνείς ΜΚΟ Νέων, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Βασικοί ομιλητές στο συνέδριο ήταν:
Ms Elisavet Efthymiou
Mr Panagiotis Kanellopoulos, General Secretary for Youth, Opening Speech
Mr Yiannis Boutaris, Mayor of Thessaloniki
Ms Chrisoula Paliadeli
Mr Pascal Lejeune
Mr Peter Matjasic, European Youth Forum, President
Mr Armodios Drikos, National Youth Council, President
Ms Guoda Lomanaite
Ms Katerina Sarri, Associate Professor in Business
Οι νέοι από όλη την Ευρώπη  χωρίστηκαν σε 7 ομάδες εργασίας. Με ικανοποιητικά  συμπεράσματα, τα οποία θα αποσταλούν την Ε.Ε. προς επικύρωση.
Στο τέλος του συνεδρίου και ύστερα από αξιολόγηση των αποτελεσμάτων έκλεισε το συνέδριο με χαιρετισμό του Γ.Γρ. Ν. Γενιάς  κ. Παν. Κανελλόπουλος.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2014
Μικρό χρονικό
Το 2011, ο Δήμος Θεσ/νίκης μαζί με τους νέους και τις οργανώσεις νεολαίας της πόλης υπέβαλε μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον αίτηση για τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, η έντονη εμπλοκή των νέων και η πρόταση ενός προγράμματος δράσεων από τους ίδιους τους νέους της πόλης έδωσαν τον «τίτλο».
Καθ’ όλο το 2012 ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για την οργάνωση και λειτουργία του φορέα που θα έχει την ευθύνη υλοποίησης των δράσεων της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014. Από τον Ιανουάριο του 2013 ξεκίνησε η προετοιμασία του προγράμματος.
Η δομή του προγράμματος
Το τελικό πρόγραμμα δομείται πάνω σε δύο πυλώνες:
– Τη φιλοξενία διεθνών εκδηλώσεων στην πόλη της Θεσ/νίκης με σειρά από συνέδρια, σεμινάρια, διαγωνισμούς, εργαστήρια, παρουσιάσεις πάντα πάνω στα θέματα νεολαίας στην Ευρώπη και τον κόσμο.
– Τη δημιουργία και την ενίσχυση του κινήματος νεολαίας στην πόλη της Θεσ/νίκης με σειρά δράσεων σε τοπικό επίπεδο που σκοπό έχουν να παρουσιάσουν το τοπικό νεανικό δυναμικό της πόλης, να αναδείξουν ταλέντα σε μια σειρά από θεματικές και να δημιουργήσουν δομές και θεσμούς διαβούλευσης του Δήμου Θεσ/νίκης με τους νέους της πόλης.