Χαράλαμπος Χάχαλης, Δικηγόρος LL.M. (ErlangenNürnberg).

e-mail: hachalis@gmail.com.

Τις ημέρες αυτές διανύουμε την περίοδο κατάταξης των νέων στρατιωτών στις Ένοπλες Δυνάμεις. Χρήσιμες είναι ορισμένες πληροφορίες για τους Έλληνες ομογενείς.

Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να ζητήσουν αναβολή κατάταξης, η οποία μάλιστα δεν διακόπτεται παρά μόνο εάν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει ο ίδιος να καταταγεί. Επομένως η αναβολή αυτή θεωρείται αόριστη. Στην περίπτωση όμως που ο κάτοικος εξωτερικού επιθυμεί να υπηρετήσει την «μαμά πατρίδα», δικαιούται μειωμένης χρονικής θητείας  (είτε τρίμηνης, είτε εξάμηνης). Οι κάτοικοι εξωτερικού έχουν επίσης την δυνατότητα να εκπληρώσουν τμηματικά στην στρατιωτική τους θητεία, αρκεί να το ζητήσουν εγκαίρως και ειδικότερα με σχετική αίτηση που απευθύνεται στο στρατολογικό τους γραφείο ένα μήνα πριν την πρώτη ημέρα κατάταξης της σειράς (ΕΣΣΟ) που επιθυμούν να καταταγούν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει και η δυνατότητα εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας. Έτσι, όσοι συμπλήρωσαν το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν ενόπλως στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση τουλάχιστον 45 ημερών. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για εξαγορά κάθε μήνα ανέρχεται σε 810 Ευρώ.

Προϋπόθεση, ωστόσο, για την απόλαυση των ανωτέρων προνομίων που προέβλεψε ο Έλληνας νομοθέτης για τους  Έλληνες ομογενείς είναι η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού. Συνοπτικά, ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού χαρακτηρίζονται:

Α)  Όσοι ενήλικες έχουν γεννηθεί και διαμένουν μόνιμα και συνεχόμενα στο εξωτερικό μέχρι και σήμερα ή β) όσοι έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση για ένδεκα (11) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη σε μία ή περισσότερες χώρες του εξωτερικού  ή γ) όσοι έχουν βιοποριστική εγκατάσταση (δηλαδή ζουν και εργάζονται, όντας ασφαλισμένοι κανονικά) στο εξωτερικό για επτά (7) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μια ή περισσότερες χώρες.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τόσο ο ενδιαφερόμενος από την ενηλικίωσή του και μετά, όσο και οι γονείς του μέχρι την ενηλικίωσή του, δεν θα πρέπει να υπήρξαν λειτουργοί ή έμμισθοι υπάλληλοι πολιτικοί ή στρατιωτικοί ή μισθωτοί, που απασχολούνταν στο ελληνικό δημόσιο και στα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Αυτό που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη είναι το γεγονός ότι η ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού είναι μεταβλητή και μπορεί να απολεσθεί. Οι προϋποθέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την απόκτηση της ιδιότητας αυτής θα πρέπει να πληρούνται και να αποδεικνύονται σε κάθε δεδομένη στιγμή. Π.χ., ένας στρατεύσιμος που σε ηλικία 21ετών είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού μπορεί στα 26 χρόνια του να έχει χάσει την ιδιότητα αυτή, αν, λ.χ. παρέμεινε στην Ελλάδα μετά την περάτωση των σπουδών του για χρονική περίοδο πέραν των έξι συνεχών μηνών κατά το ίδιο έτος.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ