-Σε 78,9 δισεκατομμύρια ευρώ έφθασε τώρα το όριο ρευστότητας.

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Αύξηση κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ του ορίου της ρευστότητας, που παρέχεται στις ελληνικές τράπεζες, μέσω του μηχανισμού έκτακτης ρευστότητας (ELA) αποφάσισε η ΕΚΤ, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις ότι «δεν θα έσφιγγε κι άλλο τη θηλιά στο λαιμό της Ελλάδας».frankfourt
Το συνολικό ποσό αυξάνεται πλέον στα 78,9 δισεκατομμύρια ευρώ από 76,9 δισεκατομμύρια ευρώ, που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα.
Για το θέμα των εγγυήσεων (collaterals), που θέτουν οι ελληνικές τράπεζες στην ΕΚΤ, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από τον Μηχανισμό, δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση. Το ΔΣ είναι πολύ πιθανόν να καταλήξει σε συμφωνία αργότερα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετά από τα μέλη της ΕΚΤ τάσσονται με την άποψη, η απόφαση για το επίμαχο θέμα να ληφθεί την επόμενη εβδομάδα.
Όπως έχει γίνει γνωστό, η ΕΚΤ εξετάζει την αύξηση του κουρέματος, εξέλιξη η οποία, αν επιβεβαιωθεί, θα περιορίσει τις δυνατότητες των ελληνικών τραπεζών να αντλήσουν πρόσθετη ρευστότητα από τον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας ELA.