Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Μόνον στον δήμο της μόνιμης διαμονής τους θα υποβάλλουν πλέον οι ενδιαφερόμενοι την αίτησή τους για την χορήγηση ή την συνέχιση των προνοιακών επιδομάτων.
Σύμφωνα με την νέα διάταξη (Ν. 4331/2015 αρ. 1 § 2) από την 1η Οκτωβρίου 2015 οι πολίτες θα υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποχρεωτικά στον δήμο της μόνιμης διαμονής τους και μόνο.aspopotamos