„Νέοι Έλληνες και Ελληνίδες ηλικίας 18 μέχρι 27 ετών που έχουν απολυτήριο σχολείου και ενδιαφέρονται να ειδικευτούν σε ένα επάγγελμα στη Γερμανία μπορούν τώρα να καταθέσουν αίτηση με βιογραφικό και το απολυτήριό τους στο

Email: thejobofmylifearbeitsagentur.de,Telefon: +49 228 713 1083,

Fax: +49 228 7132701080.

“Πληροφορίες δίνουν επίσης και τα Γραφεία ΕURES στις διάφορες χώρες“ ενημερώνει η Ιωάννα Ζαχαράκη, Εισηγήτρια Σύμβουλος για θέματα Κοινωνικής Ένταξης και Διαπολιτισμικότητας στην Diakonie RWL.

„Tις απαραίτητες πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε και στα Αγγλικά στην παρακάτω ιστοσελίδα:

http://www.bmas.de/DE/Themen/Aus-und-Weiterbildung/Meldungen/mobipro-eu-juli-14.html.

www.thejobofmylife.de“ συμπληρώνει επίσης η κυρία Ζαχαράκη.

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δημοσίευσε την νέα εγκύκλιο περί του ειδικού Ομοσπονδιακού Προγράμματος για την “Προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας των ενδιαφερομένων για περαιτέρω εκπαίδευση νέων από την Ευρώπη (MobiPro-EU)”. IoannaZacharaki-200kl

Η ομοσπονδιακή αρχή εγγυάται στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος παροχές προς νέους ενδιαφερόμενους να εκπαιδευτούν με σκοπό την υποστήριξη μίας επιτυχούς συμμετοχής στην επαγγελματική εκπαίδευση καθώς και στην εξειδικευμένη απασχόληση στη Γερμανία.

Με τα ανωτέρω στοχεύεται η συνεισφορά στον αγώνα εναντίον της νεανικής ανεργίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και στη διασφάλιση της ικανοποίησης των υφιστάμενων αναγκών εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στη Γερμανία. Στα πλαίσια του Ειδικού Προγράμματος δύνανται νέοι από την ΕΕ ηλικίας από 18 έως 27 ετών να επιδοτούνται. Με τον τρόπο αυτό τους δίνεται η ευκαιρία να λάβουν επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία σε ένα επάγγελμα όπου υπάρχει ανικανοποίητη ζήτηση εργατικού δυναμικού.

Το ποια επαγγέλματα χαρακτηρίζονται ως τέτοια προκύπτει από τις σχετικές μελέτες και αναλύσεις του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας, οι οποίες ενημερώνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Παράλληλα είναι δυνατό να λαμβάνονται υπόψη και περιφερειακές ανάγκες κατά την εύλογο κρίση των αρμόδιων αρχών. Το πρόγραμμα συνεισφέρει στην ενίσχυση της επαγγελματικής κινητικότητας εντός του πλαισίου της ελεύθερης μετακίνησης που διασφαλίζει η ΕΕ.

Το Ειδικό Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κεντρική Υπηρεσία Εξεύρεσης Εργασίας για Αλλοδαπούς και Εξειδικευμένο Προσωπικό (ZentraleAuslands- undFachvermittlung ή ZAV) του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας

(Bundesagentur für Arbeit ήΒΑ).

Αν έχει κάποιος ενδιαφέρον μπορεί να απευθυνθεί στο Email: thejobofmylifearbeitsagentur.de, Telefon: +49 228 713 1083
Fax: +49 228 7132701080 και να πληροφορηθεί γύρω από τις δυνατότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Γερμανία. Τον Νοέμβριο η υπηρεσία θα έχει τον κατάλογο με τα επαγγέλματα και του εργοδότες που ζητούνε νέους για εκπαίδευση.

Η συμβουλευτική μπορεί να γίνει δια τελεφώνου. Μπορούν να πάρουν μέρος νέοι και νέες από 18/27 ετών που έχουν ενδιαφέρουν, είναι ευρωπαίοι πολίτες, ζούν σε ένα ευρωπαϊκό κράτους ή διαμένουν κατά την υποβολή της αίτησης τους στην Γερμανία λιγότερο απο τρείς μήνες και έχουν ένα απολυτήριο σχολείου.

Μετά την συμβουλευτική και την διαλογή η αρμόδια υπηρεσία Εξεύρεσης Εργασίας για Αλλοδαπούς και Εξειδικευμένο Προσωπικό (ZentraleAuslands- undFachvermittlung ή ZAV) του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας (BundesagenturfürArbeit ή ΒΑ) θα προωθήσει τους νέους στους εργοδότες που διαθέτουν θέσεις μαθητείας. Η υπηρεσία θα συνοδεύει τους νέους και νέες κατά την εκπαίδευσή τους.

Αν οι νέοι δεν γνωρίζουν την Γερμανική γλώσσα θα προωθηθούν σε τμήματα γερμανικής έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το επίπεδο γνώσης Β1. Τα πρώτα τμήματα εκμάθησης της γερμανικής μπορεί να παρακολουθηθούν και στην Ελλάδα αφού η αρμόδια υπηρεσία συνεργάζεται με το GoetheInstitut και άλλα ιδρύματα εκμάθησης γλώσσας. Οι απαραίτητες πληροφορίες και η συμβουλευτική μπορεί να γίνει και στην αγγλική γλώσσα. Έξοδα δεν προκύπτουν για τους ενδιαφερόμενους.

Η κυρία Ζαχαράκη επισημαίνει ότι παραιτέρω χρήσιμες πληροφορίες γύρω από την διαμονή και εργασία στην Γερμανία παρέχει ο ελληνογερμανικός οδηγός που έχει εκδοθεί από το Δίκτυο „Ελληνικών Φορεών της Βορείας Ρηνανίας Βεσταφαλίας“ τον οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε στο  link: http://www.diakonie-rwl.de/index.php/mID/0/lan/de/xtra/fdeb52fa5f8a5946d2f4bfb9feb1f78e/msg/e4cb3faa83eb45927e39

ccb4bd5c16b7/pointer/0412358cccb3c7c61981aad3df406d72/

itt/Leben_und_Arbeiten_in_Deutschland_/index.html

Η και διαμέσου του google.gr, Οδηγός: „Διαμονή και Εργασία στην Γερμανία“ μπορείτε να κατεβάσετε τον χρήσιμο Οδηγό.

 

Mε φιλικούς χαιρετισμούς

 

Ιωάννα Ζαχαράκη,

Φιλόλογος, Κοινωνιολόγος Μ.Α.,

Εισηγήτρια Σύμβουλος για θέματα Κοινωνικής Ένταξης και

Διαπολιτισμικότητας στην Diakonie RWL

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ