Ανακοινώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council, ERC) οι επιχορηγήσεις εδραίωσης (Consolidator Grants) σε 329 κορυφαίους ερευνητές, από την Ευρώπη, ανάμεσα στους οποίους είναι και 7 επιστήμονες ελληνικής καταγωγής που δραστηριοποιούνται σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Η χρηματοδότηση η οποία αποτελεί μέρος του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020», ανέρχεται σε 630 εκατ. ευρώ συνολικά και θα τους δώσει την ευκαιρία να συνεισφέρουν σημαντικά στην επιστημονική έρευνα. Οι δικαιούχοι θα υλοποιήσουν τα σχέδιά τους σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε 22 διαφορετικές χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη, με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο (60), τη Γερμανία (56), τη Γαλλία (38) και τις Κάτω Χώρες (25). Επιχορήγηση διεκδίκησαν ερευνητές 39 εθνικοτήτων, μεταξύ των οποίων, κυρίως Γερμανοί (55 επιχορηγήσεις), Ιταλοί (32), Γάλλοι (33) και Βρετανοί (31).
Όσον αφορά τους 7 ‘Ελληνες που θα επιχορηγηθούν οι 3 από αυτούς θα υλοποιήσουν την έρευνά τους στην Ελλάδα και 4 ερευνητές στην Ευρώπη:
* Άλκηστις Μπονάνου από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, έργο ASSESS (Episodic Mass Loss in the Most Massive Stars: Key to Understanding the Explosive Early Universe)
* Μαρίνος Σαρηγιάννης  από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), έργο GHOST (Geographies and Histories of the Ottoman Supernatural Tradition Exploring Magic, the Marvelous, and the Strange in Ottoman Mentalities)
* Κωνσταντίνος Τάσσης από το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ/ (ΙΤΕ),   Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) , έργο PASIPHAE(Overcoming the Dominant Foreground of Inflationary B-modes: Tomography of Galactic Magnetic Dust via Measurements of Starlight Polarization)
* Λάμπρος Μαλαφούρης  από το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, έργο HANDMADE (Handmade: Understanding Creative Gesture in Pottery Making)
* Κωνσταντίνος Παναγιώτου από το Μαθηματικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilians του Μονάχου, έργο PTRCSP (Phase Transitions in Random Constraint Satisfaction Problems)
* Ηλίας Παπαϊωάννου από το London Business School, έργο ORDINARY (The Political Economy of African Development. Ethnicity, Nation, and History)
* Μαρία Ρεντετζή από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, έργο HRP-IAEA (International Atomic Energy Agency in the History of Radiation Protection)
Τα ερευνητικά έργα που πρότειναν οι νέοι δικαιούχοι καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων από τις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική, μέχρι τις βιοεπιστήμες και τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.
Σημειώνεται ότι οι επιχορηγήσεις εδραίωσης, που θεωρούνται άκρως ανταγωνιστικές, χορηγούνται σε εξέχοντες ερευνητές, ανεξαρτήτως εθνικότητας και ηλικίας, οι οποίοι έχουν πείρα 7 έως 12 ετών μετά τη διδακτορική τους διατριβή και θεωρούνται πολλά υποσχόμενοι.
Σε αυτή τη φάση, το ERC αξιολόγησε 2.538 ερευνητικές προτάσεις από τις οποίες θα χρηματοδοτηθεί το 13% ενώ το 32% των επιχορηγήσεων δόθηκαν σε γυναίκες.
Οι επιχορηγήσεις υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσουν περίπου 2.000 θέσεις εργασίας για μεταδιδακτορικούς και διδακτορικούς φοιτητές, καθώς και για λοιπό προσωπικό των επιχορηγούμενων ερευνητικών ομάδων. Στους σχετικούς πίνακες παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για τις επιχορηγήσεις ERC Consolidator Grants 2017.
Το ERC χρηματοδοτεί την έρευνα αιχμής
Το ERC, το οποίο δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007, είναι ο κυριότερος ευρωπαϊκός χρηματοδοτικός οργανισμός για έρευνες αιχμής. Κάθε χρόνο επιλέγει και χρηματοδοτεί τους πιο δημιουργικούς ερευνητές οποιασδήποτε εθνικότητας και ηλικίας, για την υλοποίηση σχεδίων που εδρεύουν στην Ευρώπη. Το ERC παρέχει επίσης επιχορηγήσεις εκκίνησης σε νέους ερευνητές (Starting Grants), καθώς και σε καταξιωμένους πλέον επιστήμονες (Advanced Grants), ενώ από φέτος ξεκίνησε και το πρόγραμμα επιχορηγήσεων συνέργειας (Synergy Grants).
Μέχρι σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας έχει χρηματοδοτήσει περισσότερους από 7.500 ερευνητές σε διάφορα στάδια της καριέρας τους, καθώς επίσης πάνω από 50.000 διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Το ERC έχει έναν προϋπολογισμό 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2017, που αντιστοιχεί περίπου στο 1% των συνολικών δαπανών για Έρευνα στην ΕΕ. Για την περίοδο 2014-2020 ο προϋπολογισμός του ξεπερνά τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ.
Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, για μια σειρά από επιμέρους προγράμματα (όπως τo πρόγραμμα του ERC), υποστηρίζει την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της. Καλύπτει όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.
Στη σειρά των ειδικών εκθέσεων που δημοσιεύει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, δημοσιεύτηκε έκθεση όπου παρουσιάζονται τα αναλυτικά στοιχεία της ελληνικής συμμετοχής στο πρόγραμμα του ERC στον Ορίζοντα 2020. Ειδικότερα, παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για τη συμμετοχή των ελληνικών ερευνητικών ομάδων στις προκηρύξεις των ετών 2014, 2015 και 2016, με δείκτες που αναδεικνύουν σημαντικές πλευρές της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας.
www.ekt.gr, με πληροφορίες από ERC, EKT
www.ekt.gr, με πληροφορίες από ERC, EKT