Γράφει ο Χαράλαμπος Χάχαλης*.

Δεδομένου του επίκαιρου φαινομένου της μαζικής μετανάστευσης πολλών Ελλήνων στο εξωτερικό και δη στη Γερμανία, πολλές είναι οι απορίες που ανακύπτουν σχετικά με την φορολόγηση των κατοίκων εξωτερικού. Κάτωθι ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες για τους Έλληνες κατοίκους της Γερμανίας:
Βασική αρχή του ελληνικού φορολογικού μας συστήματος είναι ότι κάθε φυσικό πρόσωπο φορολογείται για οποιοδήποτε εισόδημα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Συνακολούθως, κάθε Έλληνας φορολογείται στην Ελλάδα, και για το παγκόσμιο εισόδημα του. Αυτό αλλάζει, αν αποδείξει ότι πλέον είναι κάτοικος εξωτερικού, εν προκειμένω Γερμανίας, οπότε θα φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του μόνο από την φορολογική αρχή στη Γερμανία. hachalis
Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, ως κάτοικος εξωτερικού θεωρείται όποιος έχει την διαμονή του για τουλάχιστον 183 ημέρες συνολικά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος σε άλλη χώρα. Στην περίπτωση αυτή φορολογείται μόνο στο εξωτερικό και δη στη Γερμανία, για τον λόγο ότι η Ελλάδα και η Γερμανία έχουν υπογράψει σύμφωνο αποφυγής διπλής φορολόγησης, ώστε κάποιο φυσικό πρόσωπο να μην φορολογείται δυο φορές για τα ίδια εισοδήματα.
Επισημαίνεται ότι ο φορολογούμενος βαρύνεται με την απόδειξη ότι είναι κάτοικος εξωτερικού και πρέπει για τον λόγο αυτό να προσκομίσει ορισμένα δικαιολογητικά στην αρμόδια Εφορία εξωτερικού στην Ελλάδα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια βεβαίωση από την αρμόδια φορολογική αρχή της Γερμανίας, από την οποία να προκύπτει ότι υποβάλλει φορολογική δήλωση στη Γερμανία. Στην περίπτωση αυτή δεν θα φορολογείται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημα του αλλά υποχρεούται να υποβάλει απλά την λεγόμενη μηδενική δήλωση, και αυτή μόνο στην περίπτωση που διαθέτει κάποιο περιουσιακό στοχείο στην Ελλάδα (λ.χ. ακίνητο).

*http://www.lawfirms.gr/lawfirms/hachalislawoffice/

Χαράλαμπος Χάχαλης

Δικηγόρος LL.M.

Oρέστου 36, 54642 Θεσσαλονίκη

Tηλ.: 6934613108

Email: hachalis@gmail.com

Fax: 2310233821

Haralampos Hachalis,

Rechtsanwalt LL.M. (Erlangen-Nürnberg)

Orestou 36 str. GR 54642 Thessaloniki
Mobile: +30 6934613108
Email hachalis@gmail.com

Fax: +30 2310233821

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ