-Η βουλγαρική Κυβέρνηση συγκροτεί ειδικό Συμβούλιο Συντονισμού για την υλοποίηση του σχεδίου για την εισαγωγή του ευρώ στην χώρα.

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Ειδικό Συμβούλιο Συντονισμού με αποστολή την προετοιμασία της Βουλγαρίας για την ένταξη στην ευρωζώνη συγκροτεί η βουλγαρική Κυβέρνηση.
Στο Συμβούλιο Συντονισμού, όπως αποφασίστηκε στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Σόφια θα προεδρεύει ο Υπουργός Οικονομικών ως εθνικός συντονιστής της προετοιμασίας για την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος της ΕΕ στην χώρα και θα συμμετέχουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο Υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Βουλγαρίας, μέλος της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονομίας, Εξωτερικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δικαιοσύνης και άλλοι.Bulgaria-Flag-Wallpapers
Το Συντονιστικό Συμβούλιο θα υποστηρίζεται από εμπειρογνώμονες και ομάδες εργασίας, οι οποίες θα αναλάβουν την προετοιμασία για την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ.
Τα βασικά καθήκοντα του Συμβουλίου Συντονισμού είναι η εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου προγράμματος για την εισαγωγή του ευρώ στην Βουλγαρία, η εκπόνηση της πρότασης προς το Συμβούλιο Υπουργών για τον καθορισμό της ημερομηνίας-στόχου για την υιοθέτηση του ευρώ, η οργάνωση και ο συντονισμός της Βουλγαρίας για την πρακτική προετοιμασία για την ένταξη στην ευρωζώνη και η καθοδήγηση και ο συντονισμός των ομάδων εργασιών και των εμπειρογνωμόνων.