Ιδιωτική πλατφόρμα για συναλλαγές «κόκκινων» δανείων, ζήτησε να δημιουργηθεί η ΕΚΤ

9c) elliniki-gnomi.eu

– Θα λειτουργεί ως αποθήκη δεδομένων για τα δάνεια αυτά, ως σύστημα συναλλαγών και ως αποθετήριο στοιχείων συναλλαγών!
-Επειδή οι τράπεζες της Ευρωζώνης έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) ύψους, περίπου 800 δισεκατομμυρίων ευρώ, η EKT προσδοκά την επανεκκίνηση της δυσλειτουργικής αγοράς τους, που επηρεάζει αρνητικά τον τραπεζικό τομέα!

Όπως ανακοινώθηκε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ζήτησε να δημιουργηθεί μία ιδιωτική πλατφόρμα για συναλλαγές «κόκκινων» δανείων, ελπίζοντας στην επανεκκίνηση της δυσλειτουργικής αγοράς τους, που επηρεάζει αρνητικά τον τραπεζικό τομέα. Οι τράπεζες της Ευρωζώνης έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) ύψους, περίπου 800 δισεκατομμυρίων ευρώ.
H EKT έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την αντιμετώπιση του θέματος, καθώς τα «κόκκινα» δάνεια συγκρατούν τον τραπεζικό δανεισμό και περιορίζουν την αποτελεσματικότητα της νομισματικής στήριξης της Κεντρικής Τράπεζας. Πρόσφατα, πρότεινε αυστηρότερες κατευθυντήριες γραμμές για τον σχηματισμό προβλέψεων για νέα NPLs και δήλωσε, ότι θα παρουσιάσει νέους κανόνες για τα παλαιά «κόκκινα» δάνεια, προκαλώντας έντονη αντίδραση από τις χώρες, που επηρεάζονται περισσότερο, όπως είναι η Ιταλία.

Η πλατφόρμα αυτή θα αύξανε την διαφάνεια, θα μείωνε το κόστος συναλλαγών και θα βελτίωνε τον συντονισμό, στην περίπτωση απαιτήσεων από πολλούς πιστωτές, ενώ  θα άνοιγε την αγορά σε νέους επενδυτές, υποστηρίζει η ΕΚΤ!

Μία πιθανή λύση για τα NPLs θα ήταν η δημιουργία μίας ενιαίας πλατφόρμας, η οποία θα λειτουργεί ως αποθήκη δεδομένων για τα «κόκκινα» δάνεια, ως σύστημα συναλλαγών και ως αποθετήριο στοιχείων συναλλαγών, αναφέρει η ΕΚΤ σε άρθρο, που εντάσσεται στην εξαμηνιαία έκθεσή της για την Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα (Financial Stability Review).
Η πλατφόρμα αυτή, σύμφωνα με το άρθρο, θα αύξανε την διαφάνεια, θα μείωνε το κόστος συναλλαγών και θα βελτίωνε τον συντονισμό, στην περίπτωση απαιτήσεων από πολλούς πιστωτές, ενώ θα άνοιγε την αγορά σε νέους επενδυτές, υποστηρίζει η ΕΚΤ.
«Η ευρύτερη συμμετοχή των επενδυτών μπορεί να έχει μία σειρά σημαντικών ωφελειών, που καταλήγουν σε χαμηλότερα spreads μεταξύ των τιμών προσφοράς και των τιμών ζήτησης: ο ανταγωνισμός των τιμών στην αγορά μπορεί να αυξηθεί και οι επενδυτές με χαμηλότερη ανοχή στον κίνδυνο θα είναι πιθανόν να εισέλθουν στην αγορά», προσθέτει η ΕΚΤ. Στον ιδιωτικό τομέα θα
μπορούσαν να δοθούν κίνητρα, περιλαμβανομένων και φορολογικών πιστώσεων, για την εγκατάσταση μίας τέτοιας πλατφόρμας, αλλά η συμμετοχή του κράτους δεν είναι αναγκαία, καταλήγει η μελέτη της ΕΚΤ.