Με ιδιαίτερη χαρά το Μουσείο Ακρόπολης υποδέχτηκε δέκα θραύσματα του γλυπτού διακόσμου του Παρθενώνα, τα οποία παραχώρησε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (ΕΑΜ) έπειτα από αίτημα του Γενικού Διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης.

Πρόκειται για θραύσματα, με μέγιστο ύψος 32 εκατοστά, τα οποία φυλάσσονταν στις αποθήκες του ΕΑΜ, όπου τα εντόπισε, τα ταύτισε και τα δημοσίευσε ο αείμνηστος αρχαιολόγος Γιώργος Δεσπίνης, κορυφαίος ερευνητής της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής.

Τα θραύσματα προέρχονται από τη ζωφόρο, τις μετόπες και τα αετώματα του Παρθενώνα. Δύο θραύσματα κεφαλών βρήκαν ήδη τη θέση τους στη ζωφόρο. Το ένα από αυτά, το επάνω μέρος μιας νεανικής κεφαλής, συνδέεται με τη μορφή του δεύτερου από τα αριστερά επόπτη της πομπής των Παναθηναίων, που εικονίζεται στον λίθο VII της ανατολικής ζωφόρου. Αποτελεί το μοναδικό αυθεντικό θραύσμα του λίθου στο Μουσείο Ακρόπολης καθώς ο υπόλοιπος βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου. Η δεύτερη κεφαλή αποδίδεται στον πρώτο από αριστερά θαλλοφόρο της πομπής των Παναθηναίων, που εικονίζεται στον λίθο IX της βόρειας ζωφόρου.

Τα υπόλοιπα οκτώ θραύσματα τοποθετήθηκαν προσωρινά σε ειδική προθήκη στην Αίθουσα του Παρθενώνα, από την οποία θα αποσυρθούν κάποια στιγμή για να μελετηθούν σε συνάρτηση με άλλα τμήματα του γλυπτού διακόσμου του μεγάλου ναού, είτε αυτά βρίσκονται στον εκθεσιακό τους χώρο, είτε φυλάσσονται στις αποθήκες του Μουσείου Ακρόπολης.

Η υποδοχή των δέκα θραυσμάτων του ΕΑΜ στο Μουσείο Ακρόπολης πραγματοποιήθηκε σε επίσημη εκδήλωση στην εμβληματική Αίθουσα του Παρθενώνα, παρουσία του Πρωθυπουργού, κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, της Υπουργού Πολιτισμού, κυρίας Λίνας Μενδώνη, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης, καθ. Δημήτρη Παντερμαλή, της Διευθύντριας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, κυρίας Άννας Καραπαναγιώτου, και του Γενικού Διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης, καθ. Νίκου Σταμπολίδη.

New fragments from the Parthenon

at the Acropolis Museum

 

It is with great joy that the Acropolis Museum received ten fragments of the sculptural decoration of the Parthenon, which were granted by the National Archaeological Museum, following a request made by the Acropolis Museum General Director.

These fragments, which were kept until now in the storerooms of the National Archaeological Museum, have a maximum height of 32 centimeters, and were located, identified and documented by the late archaeologist and researcher of ancient Greek sculpture, Giorgos Despinis.

The fragments come from the frieze, the metopes and the pediments of the Parthenon. Two head fragments already found their place in the frieze. The first one, the upper part of a youth’s head, comes from the east frieze. It connects to the second from the left figure of a parade marshal of the Panathenaic procession, who is depicted on block VII. This fragment is the only authentic fragment of the block VII of the east frieze, as the rest of the block is kept in the Louvre Museum in Paris. The second head is attributed to the first from the left figure of a thallophoros (branch-bearer) of the Panathenaic procession, who is depicted on block IX of the north frieze.

The remaining eight fragments were temporarily placed in a special showcase in the Parthenon Gallery, from which they will be withdrawn at some point, to be studied in relation to other parts of the sculptural decoration of the great temple, whether these are displayed in the exhibition space, or kept in the Acropolis Museum’s storerooms.

The receival of the ten fragments from the National Archaeological Museum to the Acropolis Museum took place in an official ceremony in the emblematic Parthenon Gallery, presence of the Prime Minister, Mr. Kyriakos Mitsotakis, the Minister of Culture, Mrs. Lina Mendoni, the President of the Board of Directors of the Acropolis Museum, Prof. Dimitris Pandermalis, the Director of the National Archaeological Museum, Mrs Anna Karapanagiotou, and the General Director of the Acropolis Museum, Prof. Nikos Stampolidis.