Νέο πρόγραμμα, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ για παροχή υλικής βοήθειας σε άπορους

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής προς τους Απόρους» (ΕΠ-Ι) 2014-2020 της Ελλάδος, παρουσίασε στην Πάτρα ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Βασίλης Κεγκέρογλου.
Οπως εξήγησε ο ίδιος, πρόκειται για ένα πρόγραμμα διάρκειας 6 ετών, που μπορεί να επιμηκυνθεί για άλλα 3 χρόνια και έχει προϋπολογισμό 330.000.000 ευρώ.kege
Μέσω αυτού μπορεί να παρασχεθεί υλική βοήθεια, δηλαδή τρόφιμα (συμπεριλαμβανομένων φρέσκων τροφίμων, έτοιμων γευμάτων και βρεφικών τροφών) και παιδικά-σχολικά είδη -είδη καθαρισμού – προσωπικής υγιεινής και ρουχισμός.
Επειδή η φτώχεια οδηγεί και στον κοινωνικό αποκλεισμό, θα υπάρχουν ειδικές δράσεις στο πρόγραμμα, για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, όπως π.χ. συμβουλές για οικογενειακή οικονομική διαχείριση, ισορροπημένη διατροφή, κοινωνική ένταξη παιδιών κλπ. , όπως επίσης υπηρεσίες κοινωνικοποίησης των μελών της οικογένειας (παιδιών και γονέων).
Σύμφωνα με τον κ. Κεγκέρογλου, από τις δράσεις αυτές μπορούν να επωφεληθούν άνθρωποι, που βιώνουν το φάσμα της ακραίας φτώχειας, με έμφαση σε οικογένειες με παιδιά και, ιδίως σε μονογονεϊκές/πολυμελείς οικογένειες και σε αστέγους.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την συνεργασία Δημοσίου – Αυτοδιοίκησης- Εκκλησίας- Κοινωνίας των πολιτών. Οσοι συμμετέχουν, θα δημιουργήσουν μια κοινωνική σύμπραξη σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (Νομού).
Τέτοιοι φορείς μπορούν να είναι δήμοι, δημοτικά ΝΠΔΔ ή κοινωφελείς επιχειρήσεις των δήμων ή αντίστοιχες Υπηρεσίες και φορείς των Περιφερειών (σε επίπεδο ΠΕ). Ακόμη στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν η Εκκλησία, οι Μητροπόλεις και τα Ιδρύματά τους κλπ., τα ΝΠΔΔ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι πιστοποιημένες καταναλωτικές οργανώσεις του Ν.2251/94, οι ΜΚΟ, που εντάσσονται στο Εθνικό Πιστοποιημένο Μητρώο ή/και μέλη της Ομοσπονδίας Εθελοντικών ΜΚΟ ή και τα άτυπα κοινωνικά δίκτυα με πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικής στήριξης και διανομής ειδών σε απόρους σε τοπικό επίπεδο.

ΦΩΤΟ: http://www.kegeroglou.gr