Προσοχή των φορολογουμένων

Ειδικοί φοροτεχνικοί συνιστούν την προσοχή των φορολογουμένων στην κάλυψη του αφορολογήτου με δαπάνες μέσω «πλαστικού χρήματος»!
-«Αν τα τεκμήρια προσδιορίζουν το ύψος του ετήσιου συνολικού εισοδήματος σε υψηλότερο επίπεδο από το πραγματικό, τότε οι φορολογούμενοι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να χρεωθούν άδικα με υπέρογκους φόρους επί ανύπαρκτων εισοδημάτων»

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

Όπως επισημαίνουν ειδικοί φοροτεχνικοί, τον κίνδυνο να χρεωθούν άδικα με υπέρογκους φόρους επί ανύπαρκτων εισοδημάτων αντιμετωπίζουν εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες, άνεργοι, περιστασιακά απασχολούμενοι, ακόμη και άποροι πολίτες, αν εφαρμοστούν ως έχουν οι διατάξεις του Νόμου 4446/2016, που προβλέπουν την υποχρέωσή τους να καλύπτουν με δαπάνες, εξοφληθείσες, είτε διά «πλαστικού» ή «ηλεκτρονικού» χρήματος, είτε τοις μετρητοίς, ποσοστά από 10% έως και 18,75% του ετήσιου εισοδήματός τους.
Σύμφωνα με τους φοροτεχνικούς, αιτία είναι το γεγονός, ότι το συνολικό ετήσιο εισόδημα, το οποίο θα λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ποσού δαπάνης, που πρέπει να καλύπτεται με ηλεκτρονικές πληρωμές, μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το πραγματικά αποκτηθέν, αν τα τεκμήρια προσδιορίζουν το ύψος του σε υψηλότερο επίπεδο.
Το Υπουργείο Οικονομικών με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 4446/2016, που ισχύουν ήδη από την 1η Ιανουαρίου, θέσπισε ισχυρά κίνητρα για την χρησιμοποίηση των χρεωστικών και των πιστωτικών καρτών, όπως και της ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) στις καθημερινές συναλλαγές των πολιτών, οι οποίοι αποκτούν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις ή αγροτικές δραστηριότητες.

«Οι μισθωτοί και συνταξιούχοι φορολογούμενοι για να δικαιούνται της ετήσιας έκπτωσης φόρου, υποχρεούνται σε δαπάνες συνολικού ύψους από 10% έως και 18,75% του συνολικού ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος του έτους 2017, μέσω πλαστικού χρήματος ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων»!

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 4446/2016, που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους:
1) Οι φορολογούμενοι, οι οποίοι αποκτούν εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για να δικαιούνται της ετήσιας έκπτωσης φόρου έως 1.900-2.100 ευρώ, υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν δαπάνες συνολικού ύψους από 10% έως και 18,75% του συνολικού ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος του έτους 2017 με πλαστικό χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Ειδικότερα:
* Οσοι έχουν ετήσιο φορολογητέο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ, πρέπει να καλύψουν το 10% του εισοδήματος αυτού με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών, εξοφληθείσες μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή άλλων μεθόδων ηλεκτρονικών συναλλαγών, για να δικαιούνται την έκπτωση φόρου των 1.900-2.100 ευρώ.
* Μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα από 10.001 έως 30.000 ευρώ πρέπει να καλύψουν ποσοστό 10% του τμήματος του εισοδήματός του μέχρι τις 10.000 ευρώ και ποσοστό 15% του τμήματος πάνω από τις 10.000 ευρώ με δαπάνες μέσω καρτών ή για να δικαιούνται την έκπτωση φόρου μέχρι ποσού 1.900-2.100 ευρώ.

«Εξαιρούνται από την υποχρέωση πληρωμής των δαπανών με «πλαστικό χρήμα» ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα, οι συνταξιούχοι ηλικίας 70 ετών και άνω, που υποχρεούνται να καλύπτουν τα παραπάνω ποσοστά με δαπάνες, πληρωθείσες με μετρητά, προσκομίζοντας και τις σχετικές αποδείξεις»!

* Για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν ποσοστό 10% του τμήματος εισοδήματός του μέχρι τις 10.000 ευρώ, ποσοστό 15% του τμήματος του εισοδήματός του πάνω από τις 10.000 και έως τις 30.000 ευρώ και ποσοστό 20% του τμήματος πάνω από τις 30.000 ευρώ με δαπάνες μέσω καρτών ή άλλων ηλεκτρονικών μεθόδων για να κατοχυρώσουν την έκπτωση φόρου των 1.800-2.000 ευρώ.
2) Σε κάθε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου ποσού δαπάνης με τέτοιου είδους μέσα πληρωμής,
ο φορολογούμενος θα επιβαρύνεται με επιπλέον φόρο 22% επί του «ακάλυπτου» ποσού.
3) Εξαιρούνται από την υποχρέωση πληρωμής των δαπανών με «πλαστικό χρήμα» ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα, οι συνταξιούχοι ηλικίας 70 ετών ή μεγαλύτερης, καθώς και οι ανάπηροι κατά ποσοστό 80% και άνω. Ομως, και αυτές οι κατηγορίες φορολογουμένων υποχρεούνται να καλύπτουν τα παραπάνω ποσοστά με δαπάνες πληρωθείσες με μετρητά, προσκομίζοντας και τις σχετικές αποδείξεις.