Σταθερά ανοδική τάση για την αναζήτηση εργασίας των Ελλήνων στο εξωτερικό

Καταγράφει έρευνα της «Αdecco»!
– Ένας στους τρεις Έλληνες δηλώνει πως αναζητεί εργασία στην αλλοδαπή, ενώ αυξάνεται σταθερά το διάστημα μέχρι την επανατοποθέτηση των ανέργων στην Αγορά Εργασίας!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου

Σταθερά ανοδική τάση για την αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό κατέγραψε η νέα έρευνα της «Αdecco» -για τρίτη συνεχή χρονιά- που είχε τον τίτλο «η απασχολησιμότητα στην Ελλάδα».
Επίσης, τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα αυτή αναδεικνύουν την σταθερά ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια, που καταγράφεται και ως προς το διάστημα μέχρι την επανατοποθέτηση των ανέργων στην Αγορά Εργασίας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι και οι υποψήφιοι την κατάσταση στην Αγορά Εργασίας το 2017, ενώ καταγράφουν τις τάσεις της κοινής γνώμης σχετικά με το θέμα της απασχολησιμότητας την τελευταία τριετία (2015-2017)
Εξετάζοντας αρχικά την εργασιακή εμπειρία των ερωτώμενων και την ενεργή τους παρουσία τους στην Αγορά Εργασίας, 1 στους 4 (28%) δήλωσε, ότι την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας ήταν εκτός Αγοράς Εργασίας, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό, 58% των ερωτώμενων, ανέφερε, ότι έχει βρεθεί έστω και μία φορά εκτός Αγοράς Εργασίας, ποσοστό το οποίο εμφανίζει άνοδο σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό για τα έτη 2016 και 2015 ανήλθε στο 54%.

Οι άνεργοι στην Ελλάδα χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την επανατοποθέτησή τους στην Αγορά Εργασίας σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν!

Ως προς την αύξηση του χρόνου και ως προς το διάστημα μέχρι την επανατοποθέτηση στην Αγορά Εργασίας, που καταγράφεται, το 2017, ο χρόνος που αναφέρεται, πως μεσολάβησε μέχρι την εύρεση νέας θέσης εργασίας για εκείνους, που βρέθηκαν εκτός Αγοράς Εργασίας είναι αυξημένος σε σχέση με το 2016. Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 37% όσων δηλώνουν άνεργοι, είναι εκτός Αγοράς Εργασίας εδώ και τουλάχιστον 12 μήνες, στοιχείο που οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι οι άνεργοι, την δεδομένη περίοδο, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την επανατοποθέτησή τους στην Αγορά Εργασίας σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν (το αντίστοιχο ποσοστό το 2016 ήταν 34%).
Η ανοδική τάση που παρουσιάζει η αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό φαίνεται να συνεχίζεται σταθερά, ακολουθώντας την αυξητική πορεία των τελευταίων ετών. Παρά το γεγονό, ότι η πλειοψηφία επιδιώκει να βρει εργασία εντός Ελλάδας, 1 στους 3 δηλώνει, πως αναζητά εργασία στο εξωτερικό. Πρόκειται για μία σταθερά ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια, καθώς το σχετικό ποσοστό ανήλθε σε 11% των ερωτώμενων των 2015, έφθασε το 28% το 2016 και άγγιξε εφέτος, το 2017, το 33%. Εκτός της ανοδικής αυτής τάσης, εντοπίζονται και διαφορές ως προς τα αίτια της αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια, που η «Αdecco» Ελλάδας διενεργεί την σχετική έρευνα.