– Το ΔΝΤ υποχώρησε από την σκληρή γραμμή για άμεση ελάφρυνση του χρέους και δεσμεύτηκε να εισηγηθεί την εκ νέου συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα εντός του 2016, εφ’ όσον, όμως, προηγηθεί μια νέα ανάλυση βιωσιμότητας χρέους.

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Σε συμφωνία για την καταβολή στην Ελλάδα μιας δόσης ύψους 10,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, για την λήψη άλλων βραχυπρόθεσμων μέτρων, αλλά και για έναν «οδικό χάρτη», σχετικά με την ελάφρυνση του χρέους, κατέληξε η μαραθώνια συνεδρίαση του Eurogroup, που πραγματοποιήθηκε χθες.
Ωστόσο, δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα, ποιά είναι τα επιπλέον μέτρα, που ζητούν οι δανειστές και οι τροποποιήσεις, που έχουν ζητηθεί σε ήδη ψηφισμένα μέτρα.
Πάντως, αναφορικά με την καταβολή της δόσης προς την χώρα μας, αυτή θα κατανεμηθεί σε δύο υποδόσεις. Η μια θα είναι ύψους 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και η άλλη θα είναι ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Συγκεκριμένα, η πρώτη υποδόση θα εκταμιευθεί τον Ιούνιο, προκειμένου να καλυφθούν οι υποχρεώσεις της χώρας, κυρίως προς την ΕΚΤ, τον Ιούλιο, αλλά και προς το ΔΝΤ, καθώς και να αρχίσουν να αποπληρώνονται ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες.

Η εκταμίευση της πρώτης υποδόσης προϋποθέτει ολοκλήρωση της αξιολόγησης και θα πρέπει να εγκριθεί από τα εθνικά Κοινοβούλια των κρατών- μελών της ευρωζώνης

Της εκταμίευσης της πρώτης υποδόσης θα προηγηθεί η ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει έναν τελευταίο έλεγχο από τους Θεσμούς στον πρόσφατο νόμο, που ψηφίστηκε από τη Βουλή, καθώς και την επιβεβαίωση της πλήρους εφαρμογής των προαπαιτούμενων και συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα του Eurogroup, τις διορθώσεις της νομοθεσίας για το άνοιγμα της αγοράς πώλησης δανείων (το Euro Working Group είχε εκφράσει ενστάσεις για την εξαίρεση των δανείων με εγγύηση του Δημοσίου) και της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης (αναφορά είχε γίνει στην αναδρομικότητα επιστροφής του ΕΚΑΣ), αλλά και την ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων στο μέτωπο των αποκρατικοποιήσεων (π.χ. κύρωση από την Βουλή της σύμβασης για το Ελληνικό, ή Εγνατία Οδός κ.α.). Επίσης, η εκταμίευση της πρώτης υποδόσης θα πρέπει να εγκριθεί από τα εθνικά Κοινοβούλια των κρατών- μελών της ευρωζώνης.

Οι δόσεις για την περαιτέρω εξυπηρέτηση του χρέους θα σχετίζονται με ορόσημα, που αφορούν στις ιδιωτικοποιήσεις

Η δεύτερη υποδόση των 2,8 δισεκαομμυρίων ευρώ θα είναι διαθέσιμη από τον Σεπτέμβριο και τα ποσά θα εκταμιεύονται ανάλογα με την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ιδιώτες («θα είναι αντικείμενο θετικής έκθεσης των Κοινοτικών Θεσμών για την εκκαθάριση των οφειλών», όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα του Eurogroup).
Σημειώνεται, ότι οι δόσεις για την περαιτέρω εξυπηρέτηση του χρέους θα σχετίζονται με ορόσημα, που αφορούν στις ιδιωτικοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένου του νέου Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων, στην εταιρική διακυβέρνηση, στις τράπεζες (πιθανόν και στην αλλαγή των διοικήσεων), στη νέα πλήρως ανεξάρτητη Αρχή Εσόδων και στις παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας. Η αξιολόγηση των προαπαιτούμενων αυτών θα γίνει από τους Θεσμούς και η επικύρωση από το Euro Working Group και από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM).

Έως και τον Οκτώβριο του 2016 δίνονται για τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ

Εξάλλου, σύμφωνα με παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών, ουσιαστικά δίνονται για τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ τον μήνα έως και τον Οκτώβριο 2016. Δηλαδή, 5 μήνες Χ 700.000 =3,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα «πέσουν» στην αγορά, όπως ανέφεραν οι ίδιοι παράγοντες.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Eurogroup, έγινε πιο ήπια η φρασεολογία αναφορικά με τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Η αρχική απαίτηση να επιτυγχάνει η χώρα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ, τουλάχιστον για τα επόμενα 10 έτη, άλλαξε ως εξής: «Το Eurogroup τονίζει τον μεσοπρόθεσμο στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ για το 2018 και υπογραμμίζει την σημασία μιας δημοσιονομικής πορείας σε συνάφεια με τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ήτοι επανεξέταση το 2018.

Η συμφωνία εξασφάλισης της βιωσιμότητας του χρέους είναι προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας και εξασφαλίζει, για μακρύ χρονικό διάστημα, την χρηματοδότηση της οικονομίας, υπό πολύ ευνοϊκούς όρους

Σε ό,τι αφορά στην διευθέτηση του χρέους, οι παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν, ότι η συμφωνία εξασφάλισης της βιωσιμότητας του χρέους είναι προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας και εξασφαλίζει, για μακρύ χρονικό διάστημα, την χρηματοδότηση της οικονομίας, υπό πολύ ευνοϊκούς όρους. Επίσης επισημαίνουν, ότι οι συμφωνηθείσες παρεμβάσεις για το χρέος επιτυγχάνουν την έξοδο στις αγορές, μέσω της τόνωσης της επενδυτικής εμπιστοσύνης και της εξάλειψης των συνθηκών αβεβαιότητας στην οικονομία.
Κατά τις ίδιες πηγές, συμφωνήθηκε, ότι η Ελλάδα δεν θα πληρώνει πάνω από το 15% για τόκους και χρεωλύσια (GDP) το μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα. Στην συνέχεια ο περιορισμός αυτός αυξάνεται στο 20% του GDP.

Τα συγκεκριμένα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για την ρύθμιση του χρέους δημιουργούν έναν σαφή «οδικό χάρτη», που εξομαλύνει τις συνθήκες ρευστότητας στην οικονομία

Το ποσοστό αυτό, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και τα έντοκα γραμμάτια, είναι χαμηλό, με βάση όλους τους συγκριτικούς δείκτες για χώρες με ανάλογα οικονομικά χαρακτηριστικά. Και μειώνει αποφασιστικά τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, επεσήμαναν, ότι ρυθμίζεται άμεσα το θέμα του χρέους.
Όπως ανέφεραν οι συγκεκριμένοι παράγοντες, τα συγκεκριμένα μέτρα (βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα) για την ρύθμιση του χρέους δημιουργούν έναν σαφή «οδικό χάρτη», που εξομαλύνει τις συνθήκες ρευστότητας στην οικονομία. Ενώ, 20 δισεκατομμύρια ευρώ που περίσσεψαν από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, χαρακτηρίζονται ως «διαθέσιμα» για πράξεις επαναγοράς του χρέους.
Ουσιαστικά, οι Ευρωπαίοι εταίροι δεσμεύτηκαν να ξεκινήσουν άμεσα κινήσεις για την ρύθμιση του χρέους και να σχεδιάσουν το «μεγάλο πακέτο» για υλοποίηση από το 2018, υπό την προϋπόθεση, ότι θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα.

Το ΔΝΤ υποχώρησε από την σκληρή γραμμή για άμεση ελάφρυνση του χρέους και δεσμεύτηκε να εισηγηθεί την εκ νέου συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα εντός του 2016, εφ’ όσον, όμως, προηγηθεί μια νέα ανάλυση βιωσιμότητας χρέους

Από την πλευρά του, το ΔΝΤ υποχώρησε από την σκληρή γραμμή για άμεση ελάφρυνση του χρέους (χωρίς «κούρεμα») και δεσμεύτηκε να εισηγηθεί την εκ νέου συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα εντός του 2016, εφ’ όσον, όμως, προηγηθεί μια νέα ανάλυση βιωσιμότητας χρέους, η οποία θα δείξει, ότι αρκούν τα μέτρα από την πλευρά των Ευρωπαίων εταίρων. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ευρωπαϊκού σκέλους του ΔΝΤ, Πωλ Τόμσεν, ο οποίος συμμετείχε στο χθεσινό Eurogroup, τα όποια μέτρα ληφθούν, θα εφαρμοστούν μετά το τέλος του προγράμματος (Ιούλιος 2018) και υπό την προϋπόθεση, ότι η Ελλάδα θα έχει εφαρμόσει κατά 100% το πρόγραμμα. Σε αυτήν την φάση, θα προχωρήσουν μέτρα καλύτερης διαχείρισης του χρέους, όπως ήθελε η ευρωζώνη, ενώ υπάρχει και πρόβλεψη για δημιουργία μηχανισμού λήψης μέτρων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Για το 2017, δόθηκε η δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης, η οποία αφορά σε παρεμβάσεις χωρίς υψηλό κόστος και, κυρίως, χωρίς την προϋπόθεση έγκρισής τους από τα εθνικά Κοινοβούλια της ευρωζώνης.

Κατά περίπου 220 εκατομμύρια ευρώ μειώνεται το κονδύλιο του 2017 για την καταβολή τόκων

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις οδηγούν σε μείωση του κονδυλίου το 2017 για την καταβολή τόκων κατά περίπου 220 εκατομμύρια ευρώ.
Ειδικότερα, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, το πρώτο πακέτο των μέτρων, που θα τεθεί σε εφαρμογή μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και έως και το τέλος του προγράμματος, θα περιλαμβάνει:
-Χαλάρωση του «προφίλ» αποπληρωμών των δανείων του EFSF )δόθηκαν κατά τα δύο πρώτα προγράμματα), βάσει των τρεχόντων σταθμισμένων ωριμάνσεων.
-Χρήση της διευρυμένης στρατηγικής χρηματοδότησης των ESM/EFSF για να μειωθεί ο κίνδυνος των επιτοκίων, χωρίς να επιβαρύνονται οικονομικά οι χώρες, που συμμετείχαν αρχικά στο πρόγραμμα.
-Επιβολή ορίου στην αύξηση του επιτοκιακού περιθωρίου, που αφορά στην επαναγορά χρέους του δεύτερου ελληνικού προγράμματος για το 2017.
Μετά την λήξη του προγράμματος, θα εξεταστούν περισσότερο συγκεκριμένα μέτρα, όπως η πιθανή επαναγορά των δανείων του ΔΝΤ, -χωρίς να αναφέρεται ρητώς-, η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων του EFSF, η παράταση της περιόδου χάριτος για την καταβολή τόκων, καθώς και η επιβολή πλαφόν στις δαπάνες για τόκους.

european_parliament