Προβλέπει την χορήγηση βεβαίωσης εξάμηνης, αντί μηνιαίας, διάρκειας σε φυσικά πρόσωπα, που είναι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, εφ' όσον έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για όλο το χρονικό διάστημα, που προηγείται της χορήγησης της βεβαίωσης.

Μόλις 95.036 οφειλέτες ή το 14% του συνόλου των οφειλετών των Ταμείων είναι ενταγμένοι σε κάποια ρύθμιση χρεών, ενώ το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς τα Ταμεία ανέρχεται σε 25 δισεκατομμύρια ευρώ!

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, που ανακοινώθηκαν από τους ασφαλιστικούς φορεΐς της χώρας μας, τους 649.709 έφθασαν οι οφειλέτες των συνταξιοδοτικών Ταμείων (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ) τον Ιούνιο του 2016.
Μάλιστα, σε έναν μόνον μήνα, δηλαδή μεταξύ Μαΐου – Ιουνίου 2016, οι οφειλέτες των Ταμείων αυξήθηκαν κατά 21.338 άτομα.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο πλήθος οφειλετών, το οποίο έχει ποτέ καταγραφεί από τα Ταμεία. Παράλληλα, σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος νομικών εισπρακτικών μέτρων από πλευράς ΙΚΑ -μετά από οκτώ μήνες.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, που δημοσίευσε το ΙΚΑ, 1.768 εισπρακτικά μέτρα ελήφθησαν σε βάρος οφειλετών του ΙΚΑ τον περασμένο Ιούνιο, τα 1.525 εκ των οποίων αφορούσαν κατασχέσεις κινητής περιουσίας.
Παράλληλα, τον Ιούνιο του 2016 συνεχίστηκε η «έξοδος» των οφειλετών από τις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Μόλις 95.036 οφειλέτες ή το 14% του συνόλου των οφειλετών των Ταμείων είναι ενταγμένοι σε κάποια ρύθμιση χρεών, ενώ το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς τα Ταμεία ανέρχεται σε 25 δισεκατομμύρια ευρώ!

Συγκεκριμένα, δεν τήρησαν τους όρους τριών ρυθμίσεων («νέα αρχή”, ρύθμιση 100 δόσεων και ρύθμιση Νόμου 4305/2014) 1.580 οφειλέτες. Συνολικά οι ενταγμένοι στις τρεις παραπάνω ρυθμίσεις έπεσαν στο διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2016 από τους 70.753 στους 69.173.
Ωστόσο, όμως, αυξήθηκε κατά 790 το πλήθος των οφειλετών, που εντάχθηκαν στην «πάγια ρύθμιση». Συνολικά οι ενταγμένοι στην «πάγια ρύθμιση» (σ.σ. εξόφληση με 12 μηνιαίες δόσεις) αυξήθηκαν στο διάστημα Μαΐου -Ιουνίου 2016, από 25.089 στους 25.879.
Δηλαδή, μόλις 95.036 ή το 14% των οφειλετών των Ταμείων είναι ενταγμένοι σε κάποια ρύθμιση χρεών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς τα Ταμεία ανέρχεται σε 25 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) έχει εγγράψει 16,6 δισεκατομμύρια ευρώ (αφορούν χρέη άνω των 5.000 ευρώ κατ΄ άτομο).

ASFALISTIKA+TAMEIA