Μία ακόμα επιτυχημένη συνεργασία ολοκληρώνεται με τη στήριξη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) και ανοίγει νέους δρόμους για επαγγελματίες ζαχαροπλάστες.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Κολωνίας (HWK) προχώρησαν σε σύναψη συμφωνίας για συνεργασία στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Οι δύο θεσμοί εκπροσωπήθηκαν αντίστοιχα από τον Α΄ Αντιπρόεδρο ΒΕΘ, Δημήτριο Βαργιάμη, και τον B΄ Αντιπρόεδρο ΒΕΘ, Μακάριο Παπαδόπουλο, ενώ τη γερμανική πλευρά εκπροσώπησαν οι  Φέρντιναντ Φουξ, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών, και η Γιαννούλα Παππά-Κέλερ, Προϊσταμένη Μητρώου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Κολωνίας.

Οι Γερμανοί αξιωματούχοι υποδέχθηκαν την ελληνική αποστολή στην Κολωνία και ενημέρωσαν τα μέλη της σχετικά με το πρόγραμμα και το περιεχόμενο των επισκέψεων  κατά την άφιξή τους στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Κολωνίας.

Η ζαχαροπλαστική βρέθηκε ψηλά στο πρόγραμμα των συναντήσεων, με την παρουσίαση της πρακτικής εκπαίδευσης ζαχαροπλαστών στη Γερμανία από τον ΟύντοΤσόρν, επαγγελματία ζαχαροπλάστη και ιδιοκτήτη επιχείρησης. Σε αυτό το πλαίσιο συζητήθηκε σειρά νομικών ερωτημάτων σχετικά με την αναγνώριση ξένων επαγγελματικών εκπαιδευτικών μοντέλων,με τη συμβολή του Δρ. ΣτέφανΧάρμπιχ, Προϊστάμενουτου Τμήματος „Νομικό καθεστώς εξετάσεων“.

Επίσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Κέντρο Μετεκπαίδευσης στην Köhlstrasse, την οποία ακολούθησε ενημερωτική συνεδρία με πληροφορίες και παρακολούθηση της τρέχουσας τελικής εξέτασης πιστοποίησης Ζαχαροπλαστών.  Οι φάσεις της εξέτασης για επαγγελματίες αποσαφηνίστηκαν με τη βοήθεια του ΝτιρκΝοϊενχέφερ,  επαγγελματία ζαχαροπλάστη και Προέδρου της εξεταστικής επιτροπής, με τη συμβολή των άλλων μελών της εξεταστικής επιτροπής.

Τέλος, η ελληνική αποστολή επισκέφθηκε τις διεθνείς εκθέσεις στην Κολωνία ISM (έκθεση sweets and snacks) και ProSweets Cologne (έκθεση sweetsandsnacksindustry).

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση έχει καταστεί μέσα σε λίγα χρόνια σε ένα δυναμικό ελληνογερμανικό δίκτυο δήμων και περιφερειών, που είναι προσανατολισμένο στην πρακτική συνεργασία και ανοικτό στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και της οικονομίας. Οι συνεργασίες είναι θεματικές και πραγματοποιούνται, όταν από την ελληνική ή την γερμανική πλευρά εκφραστεί μια τέτοια επιθυμία.

 Γραφείo Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV)