Όσοι αποχωρούν ή απολύονται, λόγω συνταξιοδότησης, δικαιούνται ολόκληρη και όχι μισή αποζημίωση, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δήλωσε ο γνωστός νομικός-εργατολόγος, πανεπιστημιακός καθηγητής και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Μητρόπουλος, στον ΑΝΤ1.
Σύμφωνα με τον κ. Μητρόπουλο, η πρόσφατη αυτή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι από τις πιο σημαντικές των τελευταίων ετών, αφού χιλιάδες εργαζόμενοι στην χώρα μας και εκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη έχουν απολυθεί με μειωμένες κατά πολύ εργατικές αποζημιώσεις.
Αναλυτικότερα, σε ανακοίνωση της “ΕΝΥΠΕΚΚ” (“Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους”), στην οποία είναι Πρόεδρος ο κ. Μητρόπουλος, αναφέρεται, πως «με πρόσφατη απόφασή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΚ, Τμήμα Μείζονος Σύνθεσης της 19-4-2016) έκρινε ότι, διάταξη εθνικού νόμου, που θεσπίζει διάκριση λόγω ηλικίας στο ύψος της αποζημίωσης απολύσεως για όσους αποχωρούν ή απολύονται από την εργασία λόγω θεμελίωσης ορίων συνταξιοδότησης, είναι αντίθετη στο Δίκαιο της Ε.Ε. (Οδηγία 2000/78/Ε.Κ. άρθρα 1, 2 και 6)».

Τώρα προκύπτει σοβαρό ζήτημα και για την συμβατότητα του ελληνικού Δικαίου (άρθρο 8, Ν. 3198/1955  κ.ά.), που ορίζει μισή αποζημίωση (50%) για όσους αποχωρούν ή απολύονται, λόγω συνταξιοδοτήσεως

«Το ΔΕΚ επιλήφθηκε της υπόθεσης (C-414/14) μετά από προδικαστικό αίτημα Δικαστηρίου της Δανίας και αποφάνθηκε, ότι η σχετική ρύθμιση του δανέζικου νόμου παραβιάζει:
α) Αφενός μεν το Δίκαιο της Ε.Ε. και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2 και 6 τ

european_parliament

ης Οδηγίας 2000/78/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 27-11-2000 “Για την διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία” και
β) αφετέρου την αρχή για την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ηλικίας καθώς και των αρχών της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.
Ως εκ τούτου, προκύπτει σοβαρό ζήτημα και για την συμβατότητα του Ελληνικού Δικαίου (άρθρο 8, Ν. 3198/1955
κ.ά.), που ορίζει μισή αποζημίωση (50%) για όσους αποχωρούν ή απολύονται λόγω συνταξιοδοτήσεως. Σημειωτέον, ότι, σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία και την πρακτική δεκαετιών, όσοι αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης και έχουν επικουρική ασφάλιση, λαμβάνουν μόνο το 40% της αποζημίωσης που πραγματικά δικαιούνται» σημειώνεται σχετικά.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ