(c) ELLINIKI-GNOMI FOTO
(c) ELLINIKI-GNOMI FOTO

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Δώδεκα σημαντικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων φέρνει το 2015, ορισμένες εκ των οποίων κρύβουν «παγίδες» πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων, ενώ ορισμένες άλλες οδηγούν σε φοροελαφρύνσεις.
Οι επτά από αυτές τις αλλαγές, που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από τον Ιανουάριο του 2015 φέρνουν επιβαρύνσεις, ενώ οι πέντε συνδέονται με ελαφρύνσεις και απλοποιήσεις διαδικασιών.
Οι αλλαγές αφορούν μισθωτούς, συνταξιούχους, φορολογούμενους με εισοδήματα από ενοίκια, μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, κτηνοτρόφους, εργαζόμενους με «μπλοκάκια», καθώς και όλους όσοι αποκτούν ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ. Οι δύο σημαντικότερες, από τις αλλαγές αυτές, είναι:
-Μειώνεται από 25% σε 10% το ποσοστό του ετησίου εισοδήματος που πρέπει να καλύψουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με την αξία των αποδείξεων, που έχουν λάβει για τα προϊόντα, που αγόρασαν και τις υπηρεσίες, που τους παρασχέθηκαν. Δηλαδή, με το νέο σύστημα, θα υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθεί το όριο πιο εύκολα και να αποφευχθεί το πρόστιμο.
-Μειώνεται, από την 1η Ιανουαρίου 2015, κατά 30% η «ειδική εισφορά αλληλεγγύης» που επιβάλλεται σε φορολογούμενους με ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

(c) ELLINIKI-GNOMI FOTO
(c) ELLINIKI-GNOMI FOTO

Η «ειδική εισφορά αλληλεγγύης» θα υπολογίζεται επί των εισοδημάτων, που αποκτηθούν το 2015 με συντελεστές μειωμένους από το 1%-4% στο 0,7%-2,8%. Τα οφέλη, που θα προκύψουν από την ρύθμιση αυτή για όσους φορολογούμενους έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, θα κυμανθούν σε ετήσια βάση από 39 ευρώ έως και 1.200 ευρώ, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.