Η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το σύνολο του προσωπικού της καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος που ανέρχεται σε 18 μήνες, εκ των οποίων οι 12 μήνες αντιστοιχούν στο διάστημα κατά το οποίο η επιχείρηση λαμβάνει επιχορήγηση

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Επίδομα σε νέους και νέες από 20 έως 29 ετών καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ, εφ’ όσον είναι άνεργοι/-ες και παραμείνουν γραμμένοι/-ες στα μητρώα ανέργων για έναν χρόνο, αλλά έχουν αποφοιτήσει από την σχολή τους ή έχουν απολυθεί απο την θητεία τους στον στρατό τους τελευταίους τρεις μήνες.oaed_logo_sm
Το επίδομα του ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 73,37 ευρώ τον μήνα και καταβάλλεται για πέντε μήνες.
Οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του Επιδόματος απο τον ΟΑΕΔ είναι:
• Να έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους ή να έχουν αποκτήσει πτυχίο ή να έχουν απολυθεί από το στρατό.
• Η προθεσμία είναι τρίμηνη από την συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας ή την απόκτηση πτυχίου ή την απόλυση απ’ τον στρατό.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο μητρώο του ΟΑΕΔ είναι:
-Επίσημο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΦΜ
-Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
-Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.) Επίσημο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
-Άδεια διαμονής ή εργασίας, προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.