Τι ισχύει για το επίδομα, που δίνει ο ΟΑΕΔ σε ανέργους νέους και νέες 20 έως 29 ετών

Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.

Επίδομα σε νέους και νέες από 20 έως 29 ετών καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ, εφ’ όσον είναι άνεργοι/-ες και παραμείνουν γραμμένοι/-ες στα μητρώα ανέργων για έναν χρόνο, αλλά έχουν αποφοιτήσει από την σχολή τους ή έχουν απολυθεί απο την θητεία τους στον στρατό τους τελευταίους τρεις μήνες.oaed_logo_sm
Το επίδομα του ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 73,37 ευρώ τον μήνα και καταβάλλεται για πέντε μήνες.
Οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του Επιδόματος απο τον ΟΑΕΔ είναι:
• Να έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους ή να έχουν αποκτήσει πτυχίο ή να έχουν απολυθεί από το στρατό.
• Η προθεσμία είναι τρίμηνη από την συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας ή την απόκτηση πτυχίου ή την απόλυση απ’ τον στρατό.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο μητρώο του ΟΑΕΔ είναι:
-Επίσημο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΦΜ
-Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
-Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.) Επίσημο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
-Άδεια διαμονής ή εργασίας, προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.