Με την ανάρτηση 456 θέσεων σε επτά Υπουργεία και στο ΑΣΕΠ
– Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αφορά την περίοδο 16/11/2017 – 30/11/2017

Με την ανάρτηση 456 θέσεων προς μετάταξη, ξεκινά ο πρώτος Κύκλος Κινητικότητας για το 2017. Πρόκειται για θέσεις, τις οποίες ανακοίνωσε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου –Απογραφή http://apografi.gov.gr/ στην ηλεκτρονική διαδρομή:
apografi.gov.gr –> Ε.Σ.Κ Κινητικότητα» –> «1ος Κύκλος Κινητικότητας 2017 του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (https://apografi.gov.gr/index.php/esk/mobility-1-2017.html).
Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας γνωστοποιεί, μέσω του ιστότοπου, τον αριθμό των θέσεων ανά κατηγορία/ εκπαιδευτική βαθμίδα/ σχέση εργασίας, κλάδο/ ειδικότητα. Οι θέσεις, η κατανομή τους ανά οργανική μονάδα, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, αναφέρονται με λεπτομέρειες στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, όπου και θα υποβληθούν οι αιτήσεις μετακίνησης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αφορά την περίοδο 16/11/2017 – 30/11/2017.

Ποιές θεσεις εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Κινητικότητας

Συνολικά εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Κινητικότητας οι παρακάτω θέσεις:
Υπ. Υγείας: 63 μετατάξεις,
Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής: 108 μετατάξεις,
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης: 98 μετατάξεις,
Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 15 μετατάξεις,
Υπ. Υποδομών & Μεταφορών: 41 μετατάξεις,
Υπ. Δικαιοσύνης: 44 μετατάξεις,
Υπ. Τουρισμού: 58 μετατάξεις,
ΑΣΕΠ: 29 μετατάξεις.
Σημειώνεται, ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες, θα ολοκληρωθεί παρόμοιος Κύκλος, που αφορά το κομμάτι των αποσπάσεων.