“Η γλώσσα είναι υπόθεση όλων μας”

Η Ελληνική Γλωσσική Κληρονομιά (ΕΓΚ) έχει καταστατικό στόχο την ευαισθητοποίηση όλων όσων μπορούν να συμβάλουν με οποιονδήποτε τρόπο στην προαγωγή και διάδοση του ελληνικού λόγου. Με την ρήση “η γλώσσα είναι υπόθεση όλων μας” η Ε.Γ.Κ. διοργανώνει εκδηλώσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια θεωρώντας πρωταρχικής σημασίας θέμα την προστασία της γλώσσας μας που είναι κυρίαρχο στοιχείο της ταυτότητός μας, του πολιτισμού και της κλασσικής παιδείας μας.

Από το 2001 που συνεστήθη η Ε.Γ.Κ. γίνονται ημερίδες σε όλη τη χώρα, σε μια προσπάθεια να γίνει κοινή συνείδηση η διαχρονική ενότητα της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πνεύματος στην ιστορική τους διαδρομή.KLIRONOMIA

Για την διημερίδα 28-29 Νοεμβρίου 2014 επελέγη η Κομοτηνή, για να αναπτυχθεί ένας προβληματισμός και ένας διάλογος αφενός μεν πάνω στη σχέση γλώσσας και εθνικής ενότητας, αφετέρου δε σχετικά με την αξιοποίηση του πολιτισμικού πλούτου της περιοχής.

Η διημερίδα φέρνει στην Κομοτηνή ακαδημαϊκούς, διπλωμάτες, πανεπιστημιακούς κ.α. που δύσκολα θα μπορούσαν να συναντηθούν στο ίδιο τραπέζι συζήτησης: Α. Κουνάδης, Δ. Σκαρβέλης, Β. Φίλιας, Γ. Παναγιωτόπουλος, Χρ. Γιανναράς, Ε. Μικρογιαννάκης, Θ. Στοφορόπουλος, Σ. Καργάκος, Π. Νεάρχου, Κ. Χολέβας κ.α.

Η κοινωνία της Θράκης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τις απόψεις των προαναφερθέντων και πολλών ακόμη σημαντικών ανθρώπων του πνεύματος, οι οποίοι θα καταδείξουν την γενική ἄρρηκτη σχέση γλώσσας και έθνους αλλά και την ειδική διάσταση του θέματος στη Θράκη.

Ειδικά στο τελευταίο αυτό κομμάτι σημαντική αναμένεται να είναι και η συνεισφορά των Θρακιωτών εισηγητών (Κ. Καραΐσκος, Σ. Καραχότζα, Ν. Κόκκας, Θ. Μαλκίδης).

Ένας λόγος λοιπόν, διαφορετικός από τα συνηθισμένα, για την ελληνική Θράκη και την γλωσσική μας κληρονομιά, στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής, Παρασκευή και Σάββατο (28-29/11/2014), αναμένει το ντόπιο κοινό που θα τον ζωντανέψει!

To πλήρες πρόγραμμα του Συνεδρίου ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας
κ. Κάρολου Παπούλια

«ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

28-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κομοτηνή, Μέγαρο Μουσικῆς

Παρασκευὴ 28 Νοεμβρίου 2014. Ὥρα 09:30

Προεδρεῖο: Ἀ. Κουνάδης, Ὁμ. Καθηγητὴς – Ἀκαδημαϊκός, Ἐπίτιμος Πρόεδρος Ε.Γ.Κ. Δ. Σκαρβέλης, Ἀκαδημαϊκὸς

9:30 – 10:10 ΠΡΟΣφΩΝΗΣΕΙΣ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Β. Φίλιας, Ὁμ. Καθηγητής, πρ. Πρύτανης Παντείου, Πρόεδρος Ε.Γ.Κ.
Γ. Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος ΣτΕ ἐ.τ., Πρόεδρος Συμβουλίου Δ.Π.Θ.
Ἀ. Καραμπίνης, Καθηγητὴς – Πρύτανης Δ.Π.Θ.
Γ. Παυλίδης, Περιφερειάρχης Ἀν. Μακεδονίας & Θράκης
Χρ. Λαναρᾶ, Πρόεδρος Ὁμίλου Ἀρχαιοφίλων «ΑΘΗΝΗ»

10:10 – 10:30 Ἀ. Κουνάδης, Ὁμ. Καθηγητής – Ἀκαδημαϊκός, Ἐπίτιμος Πρόεδρος Ε.Γ.Κ. Χαιρετισμὸς – Εἰσαγωγικὴ Ὁμιλία:

«Ἱστορικὸ καὶ σκοπὸς τῆς ἐκδηλώσεως» – Κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν ἀπὸ τὸν ῾Υπουργὸ Μακεδονίας καὶ Θράκης κ. Γεώργιο ᾿Ορφανὸ

10:30 – 10:50 Διάλειμμα – Καφὲς

Θεματικὴ ἑνότητα
Διαχρονία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Γραμματείας

Προεδρεῖο: Β. Φίλιας, πρ. Πρύτανης Παντείου
Χρ. Λαναρᾶ, Πρόεδρος Ὁμίλου Ἀρχαιοφίλων «ΑΘΗΝΗ»
10:50 – 11:10 Γ. Ξανθάκη-Καραμάνου, Ὁμ. Καθηγ. Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας Παν/μίου Πελοποννήσου, Πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων φιλολόγων: «Ἡ Θράκη στὸν Ἀρχαῖο Κόσμο: ἱστορία, γλώσσα, πολιτισμὸς»
11:10 – 11:30 K. Χολέβας, Δημοσιογράφος: «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ἡ διαχρονικὴ συνέχεια τῆς γλώσσας μας»
11:30 – 11:50 Ἐ. Μικρογιαννάκης, Ὁμ. Καθηγητὴς – πρ. Κοσμήτωρ Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ, Πρόεδρος φιλολογικοῦ Συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»: «Ἡ Ἱστορία ὑφαίνεται μὲ ΟΧΙ»
11:50 – 12:00 Συζήτηση

Θεματικὴ ἑνότητα
Γλώσσα καὶ Ταυτότητα (Θράκη: παρόν, μέλλον) Α΄ Μέρος

Προεδρεῖο: Γ. Ξανθάκη, Ὁμ. Καθηγ. Παν/μίου Πελ/νήσου
Ζ. Δημακοπούλου-Κοτζαμάνη, Δικηγόρος

12:00 – 12:20 Χρ. Γιανναρᾶς, Ὁμ. Καθηγητὴς φιλοσοφίας Παντείου: «Ἡ γλώσσα, τὸ ἐνδιαίτημα τῆς ὕπαρξής μας»
12:20 – 12:40 Ἀ. Ν. Μαρῖνος, Δρ. τῆς Νομικῆς, Ἀντιπρόεδρος τοῦ ΣτΕ ἐ.τ.: «Ἐπηρεάζουν τὴν ἔννοια τοῦ ἔθνους οἱ διαφορετικὲς γλῶσσες ποὺ ὁμιλεῖ ἕνα ἀνθρώπινο σύνολο;»
12:40 – 13:00 Γ. Δ. Πουκαμισᾶς, Πρέσβυς: «Ἡ Θράκη τῶν μεγάλων ὁριζόντων: ἀρχέγονη ἑλληνικὴ πατρίδα»
13:00 – 13:20 Ν. Κόκκας, Ἐκπαιδευτικὸς Β/βάθμιας Ἐκπαίδευσης: «Ὁ ρόλος τῶν μητρικῶν γλωσσῶν τῆς μειονότητας στὴ διαμόρφωση τῆς ἐθνοτικῆς ταυτότητας τῶν μουσουλμάνων τῆς Θράκης»
13:20 – 13:30 Συζήτηση
13:30 – 15:30 Διάλειμμα – Ἐλαφρὺ γεῦμα

Θεματικὴ ἑνότητα
Γλώσσα καὶ ταυτότητα (Θράκη: παρόν, μέλλον) Β΄Μέρος

Προεδρεῖο: Χρ. Γιανναρᾶς, Ὁμ. Καθηγητὴς φιλοσοφίας Παντείου
Γ. Πουκαμισᾶς, Πρέσβυς

15:30 – 15:50 Δημ. Σκαρβέλης, Ἀκαδημαϊκός, Στρατηγός, Ἐπίτιμος Ἀρχηγὸς ΓΕΕΘΑ: «Ἡ ἔννοια τῆς ἀσφάλειας σήμερα»
15:50 – 16:10 Φραγκ. Φράγκος, Ἐπίτιμος Ἀρχηγὸς ΓΕΣ, ὑπηρεσιακὸς Ὑπουργὸς Ἄμυνας: «Ἡ ἰδιοφυὴς στρατηγικὴ τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου».
16:10 – 16:30 Σαρ. Καργάκος, Ἱστορικὸς – Συγγραφέας: «Γλώσσα καὶ ἐθνικὴ ἄμυνα»
16:30 – 16:50 Θ. Στοφορόπουλος, Πρέσβυς ἐ.τ.: «Ἡ Ἑλληνικὴ γλώσσα ὡς ἄμυνα»
16:50 – 17:00 Συζήτηση
17:00 – 17:20 Θρακικοὶ χοροὶ ἀπὸ τὸ Λύκειο Ἑλληνίδων Ξάνθης

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014. Ὥρα 10:00
Θεματικὴ ἑνότητα
Θράκη καὶ πολιτισμικὴ παράδοση

Προεδρεῖο: Θ. Στοφορόπουλος, Πρέσβυς ἐ.τ.
Ἀρ. Τόλια, Ὁμ. Καθηγ. Ἑλληνικῆς Φιλολογίας Παν/μίου Πελ/νήσου

10:00 – 10:20 Π. Νεάρχου, Πρέσβυς ἐ.τ.: «Ἡ Θράκη ἀπὸ τὴν μυθολογία, τὴν Ἀργοναυτικὴ ἐκστρατεία καὶ τὸν Ὅμηρο στοὺς ἱστορικοὺς χρόνους»
10:20 – 10:40 Μαν. Βαρβούνης, Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καὶ Ἐθνολογίας ΔΠΘ: «Λαϊκὸς πολιτισμὸς καὶ καθημερινότητα στὴ Θράκη (19ος – 20ὸς αἰ.)»
10:40 – 11:00 Θεοφάνης Μαλκίδης, «“Θὰ σὲ στείλω στὸν Ἔβρο”. Ἡ μεταπολεμικὴ πολιτιστικὴ παράδοση τῆς Θράκης»
11:00 – 11:20 Διάλειμμα – Καφὲς

Θεματικὴ ἑνότητα
Μειονοτικὴ ἐκπαίδευση – προοπτικὲς

Προεδρεῖο: Ἐ. Μικρογιαννάκης, Ὁμ. Καθηγητὴς – πρ. Κοσμήτωρ Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ
Π. Νεάρχου, Πρέσβυς ἐ.τ.

11:20 – 11:40 Κων. Καραΐσκος, Ἐκπαιδευτικός: «Μειονοτικὴ ἐκπαίδευση ἢ ἐκπαίδευση τῶν μουσουλμανοπαίδων;»
11:40 – 12:00 Σ. Καραχότζα, Δημοσιογράφος: «Μουσουλμανικὴ μειονότητα, γλώσσα – ἐκπαίδευση καὶ ἐκτουρκισμός»
12:00 – 12:20 Ἀρ. Τόλια, Ὁμ. Καθηγήτρια Ἑλληνικῆς φιλολογίας Παν/μίου Πελοποννήσου: «Γλώσσα καὶ ἐθνικὴ συνείδηση»
12:20 – 12:40 Συμπεράσματα – Συζήτηση
12:40 Ταινία (διάρκειας περίπου 1 ὥρας) Πολὺ μιλᾶς … πολὺ κλαῖς: μιὰ προσέγγιση στὴ διαφορετικότητα τῶν Πομάκων

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014

Ἐπίσκεψη στὰ Πομακοχώρια
(Ἀναχώρηση ἀπὸ τὸ ξενοδοχεῖο «ΑΡΚΑΔΙΑ» στὶς 10:30)